Employee Advocacy – mer än bara ett buzzword

En digitaliserad word of mouth-metod som aldrig varit mer aktuell
Av Jolanda Toivola 5 år sen

Föreställ dig följande situation: för första gången någonsin ska du och din respektive anlita en flyttfirma. Det är en knepig flytt: slutdestinationen är fjärde våningen i ett jugendhus utan hiss. Trånga trappuppgångar, otympliga möbler och snäva vinklar. Ni inleder er research och sökningen “flyttfirma göteborg” ger er 554 000 träffar på mindre än en sekund – “Din flytt, vårt ansvar”, “20 års samlad erfarenhet” och “Välkommen till en riktig flyttfirma!”. Hur välja? Det är alldeles för många släktklenoder som sätts på spel ifall valet visar sig vara fel. Helt plötsligt slår det dig att din kusins nyblivna fru jobbar som administratör på en av stans flyttfirmor. Ett samtal senare och valet är självklart. Häri ligger kraften i Employee Advocacy.

Employee Advocacy – vad är det?

Employee Advocacy handlar om att engagera och uppmuntra medarbetarna till att sprida företagets nyheter i deras privata kanaler och sociala nätverk. Genom att skapa en kultur av kunskapsdelning såväl internt som externt stärks företagets kultur och värderingar. Detta är något vi på Right Thing united minst sagt vill uppmuntra våra kunder till och därför var nöjet stort att tisdagen den 26 september få presentera vår Kunskapsfrukost “Employee Advocacy – gör dina medarbetare till varumärkesambassadörer”. Tillsammans med Per Löjdahl, Nordic Account Executive på Smarp, välkomnade vår VD Henrik Björklund ett fyrtiotal ansikten till Kungsgatan 48. Även om få chefer skulle motsäga fördelen med medarbetare som gärna talar varmt om företaget utåt, är det fortfarande en oerhört outnyttjad potential i många företag och organisationer. Att få medarbetarna att sprida det innehåll ni producerar ger inte bara en ökad organisk räckvidd i sociala medier, utan även en ökad trovärdighet. Medarbetarna blir företagets röst, vilket ger budskapet mer tyngd och framför allt gör det ert varumärke mer personligt. Här talar också siffrorna sitt tydliga språk:

“Content shared by employees receives 8x more engagement than content shared by brand channels”

“From Employee to Advocate: Mobilize Your Team to Share Your Brand Content”
Social Media Today

“84% of B2B decision makers begin their process with a referral.”

Källa: Sales Benchmark Index

Som Jonathan Wichmann uttryckt det: “Social is about humanizinga company”.

Varför just nu?

Digitaliseringen har fört med sig mängder med möjligheter, och har samtidigt hela tiden ställt nya krav på företag och organisationer. Parallellt sprider sig en reklamtrötthet i vårt samhälle, vilket gör att trovärdighet blir allt viktigare. Som situationen med flyttfirman illustrerar har vi även dels ändrade köpbeteenden, dels ett överflöd av information – bägge två extremt vägande faktorer som talar för att tänka nytt.

“Although the concept of employee advocacy has been around for decades in various forms, the internet and social media have revolutionized it…”

Dominique Jackson, Sprout Social

Hur gå tillväga?

Som Per Löjdahl formulerade det under morgonens föreläsning: det gäller att bryta konventioner och informationssilos. Se över ert interna kunskapsflöde och gör respektive avdelning – HR, marknad och kommunikation – delaktig genom att bidra med sin expertis och infallsvinkel. Hitta ett sätt som passar just er organisation för att samla idéer, dela artiklar och föreslå ämnen som kan fungera som underlag för content. Och sist men inte minst: gör det enklare att dela i sociala medier, till exempel genom verktyg utvecklade för precis detta.

Employee Advocacy – mer än bara ett buzzword

Per Löjdahl, Smarp

Tre viktiga punkter för att lyckas

Idag läggs på många håll mycket resurser på att skapa content. Man ser till att nyheten publiceras på hemsidan och sociala medier, men därefter tar engagemanget slut. Företag följer ej upp siffrorna. Vilka är det som besöker sajten? Vem interagerar med innehållet? Vilken kanal fungerar bäst för vilken typ av content? osv. Idag råder konsensus om vikten av att sponsra sitt innehåll för att maximera spridningen i sociala medier och därmed utgör detta sällan en debatterad fråga. Men den minst lika viktiga frågan: “Vad hände sen?” glöms ofta bort. För att lyckas med en kultur där medarbetarna är engagerade i er kunskapsdelning behöver ni

  • Löpande utvärdera ert content
  • Löpande återkoppla till era medarbetare
  • Löpande coacha era medarbetare

Det är ett kontinuerligt arbete som utgör nyckeln. Anser du att ni har alla rätt på ovanstående och ändå händer ingenting? Då behöver ni jobba på medarbetarnas vilja att agera. Att stötta dem som delar ert innehåll, hitta just ert sätt att få medarbetarna att med glädje och stolthet agera ambassadörer utåt. För vi lovar, tar du jämförelsen nedan ger det senare dig högre siffror. Alla gånger.

Företagets räckvidd
vs.
Företagets räckvidd
+ engagerade medarbetare x antal kontakter

Vill du veta mer om Smarp eller hur vi på Right Thing united kunde hjälpa er nå ut med ert innehåll? Hör av dig!

Ps. Blev du nyfiken på våra Kunskapsfrukostar? I sådana fall lönar det sig att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du inbjudan direkt till din inkorg!

Employee Advocacy – gör dina medarbetare till varumärkesambassadörer

Employee Advocacy – gör dina medarbetare till varumärkesambassadörer

Employee Advocacy – gör dina medarbetare till varumärkesambassadörer

Employee Advocacy - gör dina medarbetare till varumärkesambassadörer

Employee Advocacy - gör dina medarbetare till varumärkesambassadörer

Kategori:
  Right Thing