Om Trackers och Cookies

Mmmm kakor!

Trackers

En tracker på webben är oftast en typ av it-tjänst, gratis eller betald, som används för att mäta webbplatsbesökares eller en appanvändares beteende. Ett exempel på en tracker är Google Analytics som i standard läge ger varje webbplatsbesökare ett unikt oidentifierbart id som sedan används för att följa denna webbplatsbesökare beteende över olika sidor och över flera sessioner på samma webbplats. Trackers används också för att mäta effekten av digital annonsering. Om du till exempel klickar på en annons du ser på Facebook och landar på en webbplats kan denna webbplats med hjälp av Facebooks tracking teknologi mäta ditt beteende på denna webbplats och sedan ge resultat på den betalda annonsen: Köpte du en produkt eller inte? Om ja, hur mycket köpte du för? Fyllde du i ett formulär? Hur länge spenderade du på att läsa artikeln? etc. Nästan alla trackers använder sig idag av Cookies för att spara data lokalt på din dator. Mer om Cookies nedan.

Vilka Trackers använder rightthing.se?

Här följer en lista av de trackingteknologier rightthing.se använder sig av och vad för cookies de sparar.

Albacross

Namn: nQ_cookieId, nQ_visitId
Innehåll: Unikt webbplatsanvändare ID, Unikt webbplatsbesök ID
Syfte: Identifiera potentiella företagskunder

Facebook Pixel

Namn: fr
Innehåll: Unikt webbplatsbesök och användare ID
Syfte: Webbplatsstatistik och annonsering på Facebook

Google Analytics

Namn: _ga, _gid
Innehåll: Unikt webbplatsanvändare ID, Unikt webbplatsbesök ID
Syfte: Webbplatsstatistik och AdWords annonsering

LinkedIn Insight

Namn: BizoID, UserMatchHistory, bcookie, lidc, lang
Innehåll: Unikt webbplatsanvändare ID, Unikt webbplatsanvändare ID, Unikt ID för webbläsare, Routing, Språk
Syfte: Webbplatsstatistik och annonsering på LinkedIn

Right Thing united

Namn: imqtusr, cookieconsent_status, lstvst
Innehåll: Unikt webbplatsanvändare ID, Accepterat användning av Cookies (ja eller nej)
Syfte: Identifiera potentiella kunder och erbjuda skräddarsytt webbplatsinnehåll och anonsering, få reda på om användare har accepterat cookies eller inte, se datum för senaste besök på rightthing.se

Definitionen av en cookie

En cookie, eller kaka på svenska, är en liten textfil som webbplatsen begär att få lagra på besökarens dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel.

Webbläsaren sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i en cookie till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Två typer av cookies

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

  1. Permanenta cookies. Sparade filer som ligger kvar på besökarens dator. Dessa används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning vid digital annonsering.
  2. Session-cookies. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras denna cookie temporärt i besökarens dators minne. Session-cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda session-cookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om besökaren (som till exempel e-postadress eller namn).

Hantering av cookies

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika cookies (se mer nedan). Hur samtycke ska hanteras finns det inga fastställda regler kring i den nya lagen. På den här webbplatsen tolkar vi lagen så att man ger sitt samtycke till cookies genom att använda webbläsarens inställningar och/eller andra verktyg för hantering av cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte. Nedan finns länkar om hur man hanterar cookies i vanliga webbläsare.

Kort om dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är en förordning som togs i kraft den 25 maj 2018 och gäller i samtliga av EUs medlemsländer. Den har till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter men fokus på rätt till skydd av personuppgifter. Mycket av det som regleras av den nya dataskyddsförordningen var tidigare reglerat av personuppgiftslagen.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen kan du besöka IMY – Integritetsskyddsmyndigheten webbplats om Dataskydd.

Kort om lagen om elektronisk kommunikation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation SFS 2003:389, som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies eller inte (nästan alla webbplatser använder någon form av cookie och/eller tjänster som webbstatistiksystem som i sin tur använder cookies) och i så fall ändamålet med användningen av cookies.

Man måste även informera om hur cookies kan undvikas och besökaren ska även ges möjlighet att samtycka till att till att cookies används, det vill säga sätts på besökarens dator.

Fler artiklar och information om cookies och trackers:

Våra senaste insikter

Mardi Gras Digital och Right Thing united går ihop.

1 mars, 2022
På själva fettisdagen, mardi gras, meddelar digitalbyrån Mardi Gras Digital att de går samman med kommunikationsbyrån Right Thing united för att tillsammans bilda en av Göteborgs större digitala kommunikationsbyråer, med dryga trettiotalet medarbetare. Bakom satsningen står ägarna, familjerna Jönsson och Ragnarsson via sina bolag Vätterleden Invest AB och Briscole AB. Den nya byråns namn blir Mardi Gras Digital. Mardi Gras Digital är med start i dag en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Att de två byråerna går samman är ingen slump. Samarbetet började redan då de blev systerbyråer i december 2020. Nu tar de alltså steget fullt ut och går samman till ett större, starkare Mardi Gras Digital som kan erbjuda allt det som en samtida kund behöver i fråga om kommunikation. “Som ägare till två fina byråer med varsin inriktning har vi insett att denna fusion gagnar oss alla. Vi ser långsiktigt på satsningen och är övertygade om att det finns ett stort behov av en ny, större fullservicebyrå i Göteborg, såväl för befintliga kunder som nya.”, säger Ulf Ragnarsson, Briscole AB. ”Tillsammans har vi ett fullserviceerbjudande som kan matcha samtidens behov av kompetens för att lösa ut det överflöd av affärspotentialer som dagens digitala arena erbjuder”, säger Martin Myhrman, vd Mardi Gras Digital. Efter sammanslagningen består Mardi Gras Digital av ett trettiotal utvecklare, designers och kommunikatörer med djup kompetens inom webb- och e-handelsutveckling, strategisk marknadskommunikation samt det breda ekosystem företag behöver förhålla sig till i vår digitala samtid. Kunder kommer att kunna utnyttja hela eller delar av erbjudandet utefter sina individuella behov, precis så som samarbetet ser ut med de kunder som byråerna redan jobbar med, däribland Jula-koncernen, Huski Wear, Ostindiefararen Götheborg, Gunnebo, Strivo, Lyreco och Jaktia. “Genom Mardi Gras får våra kunder tillgång till kompetens kring webb och e-handelsutveckling vilket kommer vara avgörande för marknadskommunikationens kraft framåt. Vi ser fram emot att kunna tillsammans fortsätta utveckla vårt erbjudande!” – Henrik Björklund, Right Thing United Vid frågor kontakta Martin Myhrman, vd Mardi Gras Digital martin.myhrman@mardigras.digital 0709 48 64 79 Om Mardi Gras Digital Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Erbjudandet omfattar såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling – där allt tar avstamp i grundlig undersökning och analys. Mardi Gras Digital-teamet är ett gäng kreatörer, utvecklare och strateger med det gemensamma målet att ta kundens affär så långt det bara går.

Marknadsföringsskitsnack – Topp 10*.

20 januari, 2022
Hur kunde jag missa detta? Mark Ritson är ju lite av en husgud för mig. Han är vårdslös och rolig i sitt tal och extremt tydlig och vetenskaplig i sina rekommendationer. I november 2020 sammanställde han The ultimate marketing bullshit top 10 list i en artikel på Marketing Week. Artikeln är som alltid välskriven och han slår ned på ett antal punkter som han betraktar som extremt skitsnack. Han viktar det utifrån hur mycket skitsnack det är på en 10-gradig skala baserat på en 5-punktslista. Det multiplicerar han sen med hur stor skada “skitsnacket” har gjort i världen. Även det på en 10-gradig skala. På listan hittar vi allt från ett företag som har gjort pompösa kampanjer (men pga att de är företag inte fått så stor spridning) till Maslows behovstrappa, som beskrivs som helt värdelös (till och med av Maslow själv) och Seth Godins storytelling vilka båda har fått mycket stor spridning och enligt resonemanget gett stor skada. Det är ingen idé att jag försöker avkoda hela artikeln här. Jag ger dig istället rådet att läsa den. Ytterligare en av de tio på den initiala listan är Adidas VD med ett beslut att strypa varumärkesbyggande kommunikation på TV till förmån enbart digital (kortsiktig aktiverande?) kommunikation. Här hittar du även Simon Peels (Snr. Director Global Media – Adidas) nästan smärtsamt ärliga dragning på EFF Week om deras tillkortakommanden pga att ha varit alltför kortsiktiga. Kikar du på den så är det 17 väl spenderade minuter. Det är oerhört intressant att notera att de menar att 65% av kortsiktig försäljning kan attribueras till varumärkesbyggande (långsiktig) marknadsföring. Jag antar att 60/40-regeln lever och frodas. Det som hänt sedan dess (det var ju ca ett år sedan) är att Marketing Weeks läsare har lyckats med konststycket att få Mark Ritson att ändra åsikt och upprätta en ny lista som publicerades i en artikel i april 2021. I denna artikel finns även en presentation i filmformat. Den är ca 1 timma lång och värd varje minut (trots dåligt ljud och bristfällig bildkvalitet). Denna gång har Simon Sinek och hans Golden Circle smugit sig in på listan. Jag har ofta använt mig av denna modell och jag tycker den har fyllt en viktig funktion. Men jag har lika ofta tänkt att många företag har svårt att ens upprätthålla kännedom i sin målgrupp och förklara VAD de gör. Att då fundera över och försöka kommunicera VARFÖR man gör det man gör kan kännas både bortkastat och meningslöst. Nike och deras ”Just Do It” används ofta som exempel på ett företag som framgångsrikt kommunicerat sitt VARFÖR. Ett tydligt VARFÖR som ger dem konkurrensfördelar. Ja! Men Nike har kanske en 100%-ig varumärkeskännedom i sin målgrupp som dessutom vet vad de erbjuder. Då kanske det är relevant att fråga sig varför finns vi (?) och försöka kommunicera det. Men hur många industriföretag som har obefintlig varumärkeskännedom och likaledes mycket låg insikt om vad de erbjuder men som ändå lagt tid och resurser på att fundera över VARFÖR de finns

Analytisk kommunikationsrådgivare

22 november, 2021
Right Thing united behöver bli fler och söker därför en konsult till en omväxlande och spännande roll. Vi hjälper företag utveckla sina affärer med kommunikation som huvudsakligt verktyg. Våra rekommendationer, strategiska såväl som taktiska, bygger på data. Det innebär att insamla, analysera, förädla och presentera data som underlag för beslut är en viktig del av vår verksamhet – det är här du kommer in. Din uppgift är att ta fram, analysera och skapa förståelse för den omvärld, den marknad och den konkurrens som våra kunder möter. Målet är att ge underlag till strategiska beslut och vägval åt våra kunder, att rådge helt enkelt. Konkret innebär det att till exempel lägga upp och skapa strukturer för hur data hämtas in. Det kan vara att genomföra studier men i stor utsträckning också att samla in, analysera och tolka redan existerande data från olika källor. Utifrån det arbetet skapa mer eller mindre omfattande beslutsunderlag, textbaserade rapporter såväl som exempelvis diagram till presentationer. Och att sedan presentera för såväl en tvärfunktionell arbetsgrupp internt som för kunden. Ena dagen kan det vara att göra djupintervjuer, nästa dag analysera material, och dagen därpå stå inför en ledningsgrupp hos en kund och presentera slutsatser. Bakgrund Vi är övertygade om att du har en högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation, beteendevetenskap, ekonomi eller liknande. Vi vill dessutom att du har några års yrkeserfarenhet, från kanske en marknadsavdelning eller från ett arbete med marknadsundersökningar. Men det kan också vara annat konsultföretag där du jobbat med databaserade insikter. Du behöver vara van och trygg i att jobba självständigt. Kompetens/erfarenhet Tala och skriva flytande svenska och engelska. God kommunikativ förmåga i både i tal och skrift Helst erfarenhet av program för dataanalys som exempelvis Tableau eller annat Goda kunskaper i Excel/Google Sheet Praktisk erfarenhet av kvalitativ- och/eller kvantitativ marknadsundersökning/datainsamling Förmåga till att se helhet och att kunna bryta ner den i detaljer Personlighet Du är analytisk och gillar att gräva efter, hitta och förklara samband. Konsultrollen kräver samtidigt att du är utåtriktad, social, nyfiken och orädd. Du kommer jobba med tvärfunktionella team med strateger, kreatörer och utvecklare. Det ställer krav på oss alla att vara prestigelösa och målinriktade mot vad som är den bästa rekommendationen och lösningen för kunden i den givna situationen. Jobbet är omväxlande och styrt av projekt och därmed av deadlines, det behöver du gilla. Nyfiken? Vill du veta mer? Skicka ett mail till vår VD för Right Thing united: Henrik på henrik.bjorklund@rightthing.se. Ansökan vill vi ha på LinkedIn. Vi ser fram emot att få höra från dig! Om Right Thing united På kommunikationsbyrån Right Thing united drivs vi av att lära oss så mycket som möjligt om vår omvärld och hur vi kan påverka den med kommunikation. Så att när vi råder våra kunder alltid kan göra det på basis av kunskap. För ändamålet har vi tillsammans med vår syster Mardi Gras.Digital idag samlat ett fyrtiotal nyfikna specialister inom allt ifrån varumärkesstrategi och reklamkreation till content marketing, sociala medier och e-handelsutveckling. Vår mediebyrå planerar, optimerar och följer upp våra

Vem är det som är kreatör, egentligen?

4 november, 2021
Kreatörsrollerna på vilken byrå som helst brukar räknas som centrala för överlevnaden. Utan bra idéer går en byrå under. Det är en tradition som har gällt i Sverige och andra delar av världen sedan den kreativa revolutionen ägde rum för 60 år sen*. Men borde den gälla fortfarande? Reklamens revolutioner Absolut! Men frågan är för enkelt ställd. Efter den kreativa revolutionen har vi haft ännu en revolution: den digitala. Konsekvenserna av den är omfattande och leder oss in på något spännande. Vem är egentligen mest lämpad att komma med idéer som inte bara är kreativt intressanta utan också fungerar i alla de nya sammanhang som den digitala revolutionen har lett fram till? Väldigt länge var det väldigt enkelt att föreställa sig hur en idé skulle te sig ute i en verklighet som i princip bestod av en massa print och ibland lite film. Nu då? Ja, nu är det betydligt mer komplext, och var och en som ger sig på att försöka lista alla tänkbara kanaler där en kommersiell kampanj kan drivas – kommer att misslyckas. Det beror helt enkelt på att eftersom när den listan till sist är komplett, har det ändå hunnit tillkomma nya kanaler. Teknik- och datadriven marknadsföring är på allas läppar. Innebär det här att den mer traditionella kreativiteten är på väg ut, ner och bort? Nja, men de traditionella kreatörerna kan inte bara gå på i gamla hjulspår, för då åker de all världens väg. Möjligheter, hot och allt det där I en klassisk swot-analys kan vi se att det finns rätt härliga opportunities i allt detta nya. Låt allt som kan automatiseras automatiseras. Inse att det bara är skönt, men glöm inte bort att det även finns lite threats. Efter att det automatiserade grundjobbet har gjorts behövs nya sätt att kanalisera idéerna.** Reklam och marknadsföring konkurrerar numera med så många fler entiteter än bara annan reklam och marknadsföring. Tröttnar mottagaren på din instaannons? Då går hen inte vidare till en annan annons, kanske, utan börjar kolla på Youtube eller Netflix istället, eller vad det nu kan vara som ligger närmast till hands. Ett sätt att se på kreativitet i reklambranschen är pendeln. Objektiva fakta vs uppmärksamhetsskapande idéer. Däremellan kan vi tänka att pendeln rör sig. Alldeles just nu går det att se tecken på att pendeln svänger tillbaka mot kreativiteten, men då har den fått med sig data tillbaka***. Ja, kreativitet lönar sig – fortfarande En nästan förvånansvärt konstant sanning är den att kundens ROI alltid drivs av kreativitet. Den kund som lägger sina marknadsföringspengar på idédriven marknadsföring har helt enkelt större chanser att tjäna pengar****. Som ett brev på posten kommer nästa insikt: Oj, människorna vi försöker nå ut till har en massa annat för sig än att kolla på våra annonser. Bäst att vi gör så korta klipp vi någonsin kan. Ja … men kanske ändå inte? Visst, vi är i händerna på plattformarna, som dikterar villkoren för hur långa annonser vi kan visa. Men någonstans på vägen mot det allt kortare,

Vad var det vi sa?

6 oktober, 2021
I april 2020, i början av covid-pandemin, såg vi ett välkänt mönster av att många företag minskade eller helt och hållet ströp sin marknadsbudget i den väntade lågkonjunkturen (som i viss mån och beroende av bransch, såhär i efterhand, nästintill har uteblivit). Som en respons på det skrev min kollega Henrik Björklund en artikel som vi publicerade. Om vi får säga det själva, en försiktigt formulerad artikel med tydliga skäl MOT att skära i marknadsbudgeten. Vi länkade till en artikel i Harvard Business Review från 2009 som konstaterade att ytterligare en lågkonjunktur (Finanskrisen 2007/08) var ett bevis för att det. Som vi sa i vår artikel våren 2020 “Det finns studier ända tillbaka till 1900-talets början som understödjer detta tänket. Ett av de mest klassiska exemplen är Kellogg’s som under 1930-talets Stora Depression sprang om sin konkurrent Post Cereals (Har du ens hört det namnet!).” Nu är det 1,5 år senare och bevisen börjar dyka upp även denna gång. Mark Ritson* skriver i en artikel på Marketing Week att Coca-Cola minskade sin marknadsinvestering och har följaktligen minskat sin nettoomsättning med 11%. Konsekvenserna av denna minskning kommer de antagligen få dras med länge eftersom minskningen av marknadsföring även inbegriper varumärkesbyggande. Det vill säga, deras försäljning på lång sikt. Detta resulterade även i en uppgång för Pepsi som bibehöll sin marknadsinvestering. För som vi alla vet är SOV>SOM lika med tillväxt. Och om den största konkurrenten stryper sin marknadsbudget får man ju per automatik större Share of Voice. Procter & Gamble bibehöll även de sin marknadsbudget. Beslutet presenterades inte av deras CMO utan av deras CFO Jon Moeller som nu är tillträdande CEO. P&G rapporterar en nettoomsättningstillväxt på 5%. Ska jag vara ärlig vet jag inte hur stor deras marknadsbudget är/var. Men enligt Statista var deras nettoomsättning 2019 67,7 miljarder dollar. 5% av det är 3.385 miljarder dollar. Omräknat i svenska kronor är det ca 30 miljarder SEK! Utöver pengarna har de dessutom nu en ännu starkare marknadsposition. En marknadsposition som i sig är extremt värdefull. Detta är nogsamt beskrivet i boken How Brands Grow av Byron Sharp från Ehrenberg-Bass Institute. Och lustigt nog har även de skrivit en artikel i Marketing Week om vilken negativ effekt det har varumärkesmässigt att strypa sin marknadsbudget (i lågkonjunktur). Det de konstaterar är bland annat att stora företag lider mindre av konsekvenserna än medelstora och framför allt små. Nu var det antagligen många svenska företag som ströp sina marknadsbudgetar för att de helt enkelt var tvungna. Man hade inga pengar och skulle inte överleva utan att spara. Men många företag, både i Sverige och världen över, har helt enkelt panikreagerat och dragit för snabbt i nödbromsen vilket indikeras av Gartner CMO spend report 2021 som ser nästan en halvering av den genomsnittliga marknadsbudgeten 2020 till 2021. Många som kunde ha ökat sin omsättning och marknadsandel kommer minska. Och många kommer få skörda de bittra frukterna av sina beslut lång tid framöver både i försäljning på kort sikt och försäljning relaterad till varumärke på lång sikt.

Boktips för semestern

23 juni, 2021
Dags för semester men även för en uppfräschad version av vår nu något föråldrade artikel om böckerna du borde läsa, som skrevs 2018. Här har vi samlat ett antal guldkorn som folket på byrån (och systerbyrån!) har läst och rekommenderar er andra att läsa. Med fördel i hängmattan eller på en solstol vid närmsta strand eller klipphäll. Tipsen består av en härlig mix av romaner, krim, sci-fi, facklitteratur och skönlitteratur. Det finns något för alla helt enkelt! How to do nothing Resisting the attention economy Vår marketing & web strategist Mia har nyligen läst ut boken “How to do nothing – Resisting the attention economy” av Jenny Odell. Boken handlar om hur människor idag tenderar att ha ett behov av att ständigt prestera och vara uppkopplade. Sociala medier och andra kanaler slåss allihopa om vår uppmärksamhet. Hur pass medvetna är vi egentligen om ifall vi aktivt har valt att lägga vår uppmärksamhet på något, eller att något bara har tagit vår uppmärksamhet? Hur vore det att för omväxlings skull inte göra någonting alls? Och vad gör man egentligen, när man inte gör något alls? Jenny drar intressanta paralleller till historiska händelser, konstnärliga experiment och sin egen vardag som ger läsaren nya perspektiv på just detta ämne. Hon blottlägger hur samhället som stort har normaliserat att vi ständigt måste göra något, och hur udda det upplevs att emellanåt inte göra något alls. Boken bjuder på många tankeställare som har resulterat i att Mia både har börjat fågelskåda och botanisera i växtriket. Ja ni läste rätt. Läs boken om ni också känner att det lätt blir lite mycket skärmtid och distraktioner på dagarna. Här kommer ni att hitta botemedlet. Köp boken här. Feminists Don’t Wear Pink (and other lies): Amazing women on what the F word means to them Innehåll är lite av Matildas specialitet, och det bästa sättet att bredda sitt perspektiv är att läsa mängder med personers vinklar på samma sak. I Scarlett Curtis antologi från 2018 samlade organisationen Girl Up ihop 52 anekdoter, berättelser, tankar och kåserier på ämnet feminism från kända namn som: Saoirse Ronan • Emma Watson • Jameela Jamil • Kat Dennings • Keira Knightley • A • Jodie Whittaker • Whitney Wolfe Herd • Evanna Lynch • Chimwemwe Chiweza • Alison Sudol • Lolly Adefope • Elyse Fox • Charlie Craggs • Alaa Murabit • Trisha Shetty • Tapiwa Maoni • Amy Trigg • Tanya Burr • Karen Gillan • Swati Sharma • Emi Mahmoud • Gemma Arterton • Skai Jackson • Nimco Ali • Amika George • Perfekt bok för dig som bara vill bära med dig en bok, men inte orkar följa en längre historia utan föredrar kortare berättelser per kapitel! Kan köpas på Amazon. Paradiset ligger under mammas fötter När innehåll och bra kommunikation är en grej man gillar så kan man ju inte nöja sig med ett boktips, så vår marketing & media strategist Matilda kommer här med ett till! Nämligen inget annat än Gina Dirawis debutroman. Rosad och välkomnad med