Mediebyrå i Göteborg

Right Thing media

Alla kan köpa en digital annons. Det svåra är att köpa rätt. Det kan vi. Vi är Google Partner och samarbetar med Adform – en av världens ledande plattformar för digital annonsering. I korthet betyder det att vi kan planera, köpa, placera, administrera och mäta effekten av all din digitala media.

Medieköp ser olika ut beroende på vad du vill uppnå. Varumärkesbyggande kräver en viss typ av strategi och resultatorienterade kampanjer en annan. I de resultatorienterade kampanjerna kan vi med hjälp av mätning och optimering lägga resurser enbart på de delar som faktiskt ger resultat – för maximal ROI.

För att exakt rätt personer ska nås av ett visst budskap genom hela kampanjen jobbar vi vanligtvis med en proaktiv och en reaktiv fas. Det proaktiva arbetet består av att tydligt definiera målgruppen och utreda i vilka digitala miljöer dessa personer rör sig. Rätt utfört kan vi undvika att resurser läggs på att exponera budskapet för fel personer. Den reaktiva fasen är processens andra skede, där vi dels följer upp kampanjerna, och dels optimerar samt justerar våra insatser löpande utifrån de insikter vi får. Att förfina annonslösningar, så att de konstant är anpassade efter målgrupp och syfte, är skillnaden mellan en standardkampanj och det vi kallar en optimerad kampanj.

Nedan följer några av de digitala verktyg och kanaler vi arbetar med när vi skapar optimerade kampanjer för våra kunder.

LinkedIn

Jobbar du inom B2B är LinkedIn din kanal! Med hjälp av tydligt definierade målgrupper och stora selektionsmöjligheter finns alla förutsättningar som behövs för att rikta in din digitala annonsering mot helt rätt personer.

Google

Sökordsoptimering är a och o för alla företag som vill synas på Google. Möjligheterna i Googles nätverk och sökordsmarknadsföring är många och det gäller att veta vad man gör för att få den effekt som man önskar. Vi är certifierade Google partners och hjälper er nå önskat resultat.

YouTube

Världens näst största sökmotor, efter Google, möjliggör användningen av film på helt nya sätt. Här finns många intressanta annonseringsmöjligheter som pre-rolls, banners och textlänkar.

Instagram

Instagram har gått från att vara en kanal främst använd av yngre till ett forum där du nu kan nå ut brett till en mängd målgrupper. Ett visuellt intressant uttryck skapar goda förutsättningar för att kunna stärka såväl varumärke som försäljning.

Facebook

Om du vill nå specifika eller smala målgrupper finns både verktygen och möjligheterna ofta på Facebook. En kombination av olika annonsformat skapar stort potential för kostnadseffektiv annonsering där det ofta går att nå höga konverteringstal.

Retargeting

Retargeting är en effektiv metod för att fång upp potentiella kunder som besökt er webbplats. Genom retargeting kan du nå dem som lämnat hemsidan och driva på ett köpbeslut. Ett kostnadseffektivt sätt att bearbeta potentiella kunder.

Real Time Bidding

Med Real Time Bidding (RTB) kan du styra din annonsering mot specifika målgrupper och göra din marknadsföring ännu mer effektiv. Istället för att köpa annonsering i ett specifikt media köper du helt enkelt den målgrupp du vill nå.

Mobilt

Vårt surfande koncentreras mer och mer till mobilen och appar. Med dagens teknik kan vi nå olika målgrupper via såväl specifika kanaler som genom olika typer av annonsnätverk. Som vanligt är inte problemet bristen på alternativ utan överflödet av dem.

Banners

Med kreativa format, interaktivitet och film är banners en användbar och mångsidigt komponent inom digital marknadsföring. Oavsett om du vill bygga varumärke, sälja eller påverka människor på något annat sätt.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Place-Holder-right-thing-united

Sarah Blank

Director of Digital Media
Right Thing media
Tillbaka 2019, var god kontakta Uno Ullvén

Uno-Ullven-right-thing-united

Uno Ullvén

Technical Director / Head of Media
Right Thing united / media
0733 60 90 90 | |

Erik-Sellen-right-thing-united

Erik Sellén

Digital Media Specialist
Right Thing media
0708 34 88 38 | |