Mediabyrå

Right Thing media

Alla kan köpa en digital annons. Det svåra är att köpa rätt. Det kan vi. Vi är Google Partner och samarbetar med Adform – en av världens ledande plattformar för digital annonsering. I korthet betyder det att vi kan planera, köpa, placera, administrera och mäta effekten av all din digitala media.

Medieköp ser olika ut beroende på vad du vill uppnå. Varumärkesbyggande kräver en viss typ av strategi och resultatorienterade kampanjer en annan. I de resultatorienterade kampanjerna kan vi med hjälp av mätning och optimering lägga resurser enbart på de delar som faktiskt ger resultat – för maximal ROI.

För att exakt rätt personer ska nås av ett visst budskap genom hela kampanjen jobbar vi vanligtvis med en proaktiv och en reaktiv fas. Det proaktiva arbetet består av att tydligt definiera målgruppen och utreda i vilka digitala miljöer dessa personer rör sig. Rätt utfört kan vi undvika att resurser läggs på att exponera budskapet för fel personer. Det reaktiva är processens andra skede, där vi dels följer upp kampanjerna, dels optimerar och justerar våra insatser löpande utifrån de insikter vi får. Att förfina annonslösningar, så att de konstant är anpassade efter målgrupp och syfte, är skillnaden mellan en standardkampanj och det vi kallar en optimerad kampanj.

Nedan följer några av de digitala verktyg och kanaler vi arbetar med när vi skapar optimerade kampanjer för våra kunder.

Mobilt

Vårt surfande koncentreras allt mer till mobiler och appar. Vi når målgrupperna via såväl specifika kanaler som via olika typer av annonsnätverk. Som vanligt är inte problemet bristen på alternativ utan överflödet av dem.

Retargeting

De flesta av våra köpbeslut passerar idag en webbplats. Retargeting fångar upp dem som varit hos dig och för dem tillbaka för att driva på köpbeslutet. Ett kostnadseffektivt sätt att bearbeta potentiella kunder.

LinkedIn

Jobbar du B2B och mot tydligt definierade målgrupper är LinkedIn din kanal. Utmärkta selekteringsmöjligheter skapar underlag för att vässa målgrupperna och nå precis rätt personer.

Banners

Med möjligheter till kreativa format, interaktivitet och film är bannern en mångsidig komponent inom digital annonsering, oavsett om du vill bygga varumärke, sälja eller påverka människor på något annat sätt.

Google

Sökordsmarknadsföring behöver ingen djupare presentation. Möjligheterna i Googles nätverk och sökordsmarknadsföring är många och det gäller att veta vad man gör för att få den effekt som man önskar. Vi är certifierade Google partners.

YouTube

Världens näst största sökmotor möjliggör användningen av film på helt nya sätt. Här finns många intressanta annonseringsmöjligheter med pre-rolls, banners och textlänkar.

Facebook

Om du vill nå specifika och kanske smala målgrupper, finns verktygen och möjligheterna oftast på Facebook. En kombination av olika annonsformat skapar potential för kostnadseffektiv annonsering där det ofta går att nå höga konverteringstal.

Instagram

Instagram är inte längre bara en kanal för yngre utan når numera brett i de flesta målgrupper. Ett visuellt intressant uttryck skapar goda förutsättningar för att kunna stärka såväl varumärke som försäljning.

Real Time Bidding

Real Time Bidding (RTB) gör det möjligt att styra mot specifika målgrupper och göra annonseringen ännu mer effektiv. Köp inte ett specifikt media utan köp den målgrupp du vill nå helt enkelt.

Vill du veta mer? Kontakta Sarah eller Tim.

Sarah Blank, Director of Digital media, Right Thing media

Sarah Blank

Director of Digital Media
Right Thing media
0733 60 90 50 | |

Tim Findlay, Digital Marketing Specialist, Right Thing media

Tim Findlay

Digital Marketing Specialist
Right Thing media
0733 60 90 94 | |