Ordlista för den digitala marknadsföraren

Kan du dina reklamglosor?

I vår ordlista hittar du allt ifrån marknadsföringsbegrepp, förkortningar inom digital marknadsföring och kommunikationstermer.

Förkortningar

ABM – Account-Based Marketing

Tillvägagångssätt för marknadsföring mot en målgrupp som består av intressenter inom ett och samma företag – kallas även nyckelkunder.

B2B – Business to business

Företag till Företag till skillnad från Företag till Konsument (oftast slutkonsument).

B2C – Business to consumer

Företag till Konsument (oftast slutkonsument) till skillnad från Företag till Företag.

CDP – Customer Data Platform

System för att hantera kunddata. Kan teoretiskt användas som en DMP.

CMS – Content Management System

Används för att skapa webbplatser eller för att samla information. Ett exempel är WordPress.

CPA – Cost Per Acquisition eller Cost Per Action

Kallas även PPA (pay per acquisition) och CPC (cost per conversion). Du betalar varje gång någon genomför en specifik handling.

CPC – Cost Per Click

Du betalar varje gång någon klickar på din annons – trafik.

CPE – Cost Per Engagement

Du betalar varje gång någon aktivt engagerar sig i din annons, t.ex. startar ett videoklipp.

CPL – Cost Per Lead

Du betalar varje gång någon lämnar sina kontaktuppgifter.

CPM – Cost Per Mille

Du betalar när din annons har visats 1000 gånger (Mille är latin för tusen). Branding.

CPV – Cost Per View

Du betalar varje gång någon ser din video. Ett mer relevant sätt att mäta videoinnehåll.

CR – Conversion Rate

Visar hur många procent av de som klickar sig vidare till din sajt också konverterar, det vill säga handlar något.

CTA – Call-to-action

Den handling du vill att en besökare på din webbplats ska utföra. Några vanliga exempel är “Köp nu”, “Prenumerera”, “Ladda ned” eller “Klicka här”.

CTR – Click Through Rate

Visar hur många procent av de som ser din annons också klickar på den.

CX – Customer Experience.

Likt user experience handlar customer experience om att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt, både on- och offline. Det ska vara enkelt, roligt och värdefullt att handla från ett specifikt företag. Med IoT-teknik går det nu dessutom bättre att analysera hur dina kunder rör sig både i det fysiska och det digitala rummet, för att göra upplevelsen än mer anpassad för dem.

DMP – Data Management Platform

System för att hantera och sälja data.

DSP – Demand Side Platform

Auktion, direktköp eller deals av annonsplatser. Köpsidans system.

FTP – File Transfer Protocol

Ett kommunikations protokoll som framförallt används för att flytta filer.

GIF – Graphics Interchange Format.

Ett bildformat som kan användas för animeringar och korta filmer. Det är mycket populärt i sociala medier, både som illustration av något och som själva budskapet.

HTML – Hypertext Markup Languages

Dagens standard för att beskriva struktur och utseende på en webbplats. Är nu i version 5, därav den vanliga termen: HTML5.

IoT – Internet of Things.

Fysiska objekt blir uppkopplade och smarta. Denna utveckling innebär även att vi kan mäta vad vår målgrupp gör i fysiska rum, och även anpassa meddelanden direkt till dem. Till exempel kan läskautomater använda IoT-teknik för att visa upp anpassade budskap beroende på vem som passerar automaten, och där de kan identifiera personen genom att denna använder en särskild app eller ett socialt medium som skickar signaler. Våra mobila enheter kommer att kommunicera mer med fysiska ting i vår omgivning framöver.

KPI – Key Performance Indicator

Ett nyckelvärde som visar hur dina kampanjer presterar.

NKI – Nöjd Kund Index.

Undersökning av hur nöjda kunderna är med det företag de handlar med.

ROAS – Return On Ad Spend

Ett ekonomiskt mått som visar hur mycket pengar du fick tillbaka (intäkt) av det som du investerade (räknar endast medieinvestering som kostnad).

ROI – Return On Investment

Ett ekonomiskt mått som visar hur mycket pengar du fick tillbaka (intäkt) av det som du investerade (inkluderar alla typer av kostnader).

RTB – Real-time Bidding

Realtidsauktion av annonsplatser.

SEM – Search Engine Marketing

Ett arbete som ser till att öka synligheten för er webbplats i sökmotorer. Arbetet utförs med hjälp av köpt media, t.ex. Google Ads Search eller Bing Ads SEM.

SEO – Search Engine Optimization

Ett arbete där du optimerar innehållet på din webbplats så att du hamnar högt upp i sökresultaten hos sökmotorer.

SoMe – Social Media.

Exempel är Facebook, Instagram och LinkedIn.

SSP – Supply/Sell Side Platform

Auktion, direktköp eller deals av annonsplatser. Säljsidans system.

ToM – Top of Mind

Det första en person säger efter en specifik fråga. Till exempel: “Vilket varumärke tänker du på när jag säger träningskläder?”. Det andra svaret blir 2nd of mind, 3rd of mind osv.

URL – Uniform Resource Locator

Adressen till en hemsida. Till exempel: https://rightthing.se.

USP – Unique Selling Point

Något som står ut hos en produkt eller tjänst i relation till konkurrenterna.

UX – User Experience.

“Användarupplevelse” på svenska. Det handlar om använd­arens intryck, förstå­else och reaktion på en produkt. Pro­dukten kan vara ett program, ett operativ­system, en mobil­tele­fon eller annat.

WoM – Word-of-mouth

En naturlig och positiv spridning av varumärket som sker när folk snackar med varandra.

Marknadsföringsbegrepp

A/B-test

När du testar två olika versioner av en webbplats (A & B). Sidan som får bäst conversion rate vinner. Kan testas på texter och rubriker, köpknappar, färger mm.

Adstock

En sekundär effekt av kommunikation. Som effekt nu, men också över tiden.

Advocate Marketing

Att jobba mer med att bygga sina medarbetare som varumärkesambassadörer och låta dem bli mer synliga i ett företags externa kommunikation. Innehåll som delas av medarbetare i sociala medier får i snitt åtta gånger så högt engagemang som det som delas via företagets officiella kanaler.

Affiliate Marketing

Affiliate-marknadsföring är en prestationsbaserad form av digital marknadsföring där en annonsör belönar publicister som skickar besökare och kunder till deras webbplats eller e-butik.

Behavioural Targeting

En taktisk modell som styr din onlinemarknadsföring med riktade visningar mot en given målgrupp. Det går ut på att styra banners mot användare med ett specifikt beteende på internet.

Bounce rate

Nyckeltalet som definierar hur många procent av dina besökare som lämnar webbplatsen inom en viss tid. Benämns som ”bounce rate” eller avvisningsfrekvens på svenska.

Datadriven marknadsföring

Du utgår från företagets data och insikter om deras kunders beteenden för att välja bland annat budskap och kanaler.

Engagement Score

Ett mått för engagemang, alltså hur mycket energi en individ lägger på en specifik handling.

Exponering

Antalet gånger till exempel en banner laddas ned hos en användare, alltså exponeras. Samma användare kan se samma banner många gånger, vilket ökar antalet exponeringar.

Exponeringsfrekvens

Visar hur stor andel av målgruppen som nås av en exponering, två exponeringar, tre exponeringar osv.

Guldägg

En årlig tävling för reklambyrå-branschen. Kan även användas på skoj när någon har en bra idé. Till exempel: “Där har vi ett guldägg”.

Konvertering

Konvertering är omvandlingen som sker när en besökare på din webbplats gör precis det du vill. Köper något, laddar ner en fil eller prenumererar på ett nyhetsbrev till exempel.

Konverteringsgrad

Konverteringsgrad är ett mått på den andel besökare som genomför en handling. Konverteringsgrad beräknas när ett företag vill få reda på om dess försäljning är effektiv.

Landningssida

En sida skapad för att få en specifik målgrupp att agera på något sätt. Den tar emot trafik från sökmotorer, sociala medier eller banners och fylls med all information som besökaren kan tänkas behöva. Den ska ha en tydlig call-to-action och på så sätt styra användaren vidare mot en konvertering.

Lead

En möjlig köpare som tar del av ditt innehåll. En lead ska fylla kriterier som att tillhöra rätt målgrupp och anses vara köpmogen.

Leadsgenerering

Hur du bäst får webbplatsen att skaffa nya leads.

Marketing Automation

Att använda verktyg som automatiserar delar av marknadsföringen och gör processen bättre. Hantera leads, följa vem som laddar ned innehåll, skapa landningssidor, samla in e-postadresser och skicka ut nyhetsbrev är några exempel.

Optimering

Att optimera innebär att finna den bästa lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges. Inom marknadsföring optimeras ständigt allt ifrån marknadsstrategier, och Facebook-flöde till CTA-knappar.

Pay off

En uppmaning i slutet av en annons eller ett reklaminslag.

Programmatic Advertising

Att programmera ett program som köper och budar på annonsutrymme online åt dig istället för att du själv ska behöva göra det manuellt.

Retargeting/remarketing

När du riktar annonser åt endast de personer som redan har agerat på ett specifikt sätt på din webbplats.

Räckvidd (Reach)

Ett mått på hur många som tar del av ditt innehåll i olika kanaler och sammanhang.

Stickiness

En hemsidas förmåga att hålla kvar besökaren

Voice-over

En röst som läggs på en reklamfilm

Web crawler

En bot eller ett program på internet som jobbar med att systematiskt söka igenom webben för att jobba med web-index. En web crawler kallas också för en spindel. Sökmotorer på internet använder web crawlers för att uppdatera sitt innehåll på webbplatsen eller för att se över index på andra sidors webbinnehåll. Du vill ha spindelns uppmärksamhet för att ranka högt på sökmotorerna.

Webinar

Ett seminarium eller annan presentation som äger rum på Internet, så att deltagare på olika platser kan se och höra presentatören, ställa frågor och ibland svara på omröstningar.

Kommunikationsverktyg

Disclaimer: Bara för att vi känner till vissa saker, betyder det inte att vi använder oss utav det.

AdWords

Google AdWords är de annonser som syns antingen högst upp, till höger eller längst ned på Google. Till skillnad från det organiska sökresultatet så kan du betala för att synas på Google och du betalar endast när någon faktiskt klickar på din annons. Heter numera officiellt Google Ads, även om de flesta fortfarande säger Adwords.

Augmented Reality

Det är en kombination av verklighet och ett visuellt digitalt lager i form av bilder, animationer, ljud och GPS-information. Det är alltså en förstärkt verklighet. Det mest kända exemplet är spelet Pokemon GO.

Banner

En klickbar annons på en webbplats, till exempel en mediesajt. Den kan länka till en landningssida på avsändarens egen sajt.

Bumper ads

En preroll-annons som är max 6 sekunder lång och inte går att hoppa över.

Chatbotar

Ett program som kan svara på frågor, ge information och hjälpa en besökare på en webbplats. Det brukar se ut ungefär som en messenger-chat på Facebook.

Cookie

En liten mängd data som webbplatser skickar till besökarens dator. Syftet är att identifiera användaren och kunna komma ihåg vad denne gjort tidigare.

Gamification

Att blanda in spel eller tävlingsmoment i marknadsföring. Det är ett sätt att öka interaktionen med ett material, digitalt eller fysiskt, för att därmed öka användarens engagemang. Interaktiva tävlingar, incheckning via mobilen för att vinna något eller spelmoment som ger rabatter är några exempel.

Hashtag

Hashtags används på sociala medier för att kategorisera inlägg och göra dem sökbara. Du ”taggar” ett ord med # i början. Till exempel: #RTu.

Influencers

Influerare är medieprofiler med en betydande “fanbase”. Ordet förekommer särskilt i reklam- och mediebranschen som samlingsnamn för opinionsbildare och andra personer som uttalar sig på sociala medier och i andra kanaler för att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen.

Interstitial-annons

En typ av annons som ligger ovanpå en hemsida och täcker i princip hela skärmen. Den går inte att missa.

Livestreaming

Att sända film eller ljud live via nätet. Används mest av “gamers” på Twitch men går också att använda för andra ändamål på exempelvis Facebook Live, Periscope eller YouTube Live.

Meme

En meme är ett skämt byggt på populärkulturella symboler och budskap som ofta sprids från person till person, eller sajt till sajt. De används ofta i marknadsföring.

Native advertising

Native-annonser är textannonser som liknar artiklar och smälter in bland hemsidans content. De går igenom adblockers och når din målgrupp.

Podcast

Ljudinspelningar ofta i programform som är återkommande. De kan handla om allt från ett ämne som diskuteras till någon som läser spökhistorier. “Podden” laddas ned eller lyssnas på via internet.

Preroll

Ett videoklipp som spelas innan det egentliga filmklippet spelas upp på en videokanal eller -plattform, till exempel Youtube.

Spam

En oönskad form av elektronisk reklam. De flesta av oss har stött på spam i form av e-mail.

Spårningspixlar

Konverteringspixlar är ett analysverktyg som hjälper dig mäta hur effektiva dina annonser är. Du kan använda dem för att förstå vilka aktiviteter som personer utför efter att de har klickat på din annons, och därmed mäta avkastningen för annonsinvesteringarna. Ofta förknippad med Facebook-pixeln.

Viral annonsering

En metod som går ut på att få så många som möjligt inom målgruppen att dela ett underhållande eller intressant filmklipp, bild eller spel.

Virtual Reality

Virtuell verklighet är datagjorda miljöer som användaren kan gå in i och uppleva samt interagera med. Du sätter på dig ett par VR-glasögon och går in i en annan värld helt enkelt. Används mycket inom spel, men även för utbildning.

360º video

360º videofilmer är videoinspelningar där en vy i alla riktningar spelas in samtidigt, filmad med en omnidirektionell kamera eller en samling kameror. Under uppspelning på vanlig platt skärm har du kontroll över betraktningsriktningen genom att dra med musen åt det hållet du vill titta åt.

Gaming

AFK – Away from keyboard

BRB – Be right back

Flama – När en toxic spelare skriver ilskna saker till sitt lag.

GG – Good game

GGWP – Good game well played

GLHF – Good luck have fun

GTG – Got to go

Noob – En nybörjare på spelet, eller någon som helt enkelt är obegåvad.

NPC – Non playing character. En karaktär som är med i spelet fast är programmerad av utvecklarna istället för att spelas av en person.

OMW – On my way

Oneshotta – Du dödar något eller någon med ett enda slag.

Picka – Du väljer till exempel en karaktär eller ett ansvarsområde i spelet.

Ragequit – Du blir så förbannad på spelet att du “ragequitar” och går därifrån.

Rusha – När hela laget skyndar sig till en plats.

Spamma – Du spammar när du gör en sak upprepade gånger, till exempel en attack.

Toxic – En spelare som har kort stubin och är otrevlig utan anledning.

Håll dig uppdaterad.

Skriv upp dig och få vårat nyhetsbrev.

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Våra senaste nyheter

Mardi Gras Digital och Right Thing united går ihop.

1 mars, 2022
På själva fettisdagen, mardi gras, meddelar digitalbyrån Mardi Gras Digital att de går samman med kommunikationsbyrån Right Thing united för att tillsammans bilda en av Göteborgs större digitala kommunikationsbyråer, med dryga trettiotalet medarbetare. Bakom satsningen står ägarna, familjerna Jönsson och Ragnarsson via sina bolag Vätterleden Invest AB och Briscole AB. Den nya byråns namn blir Mardi Gras Digital. Mardi Gras Digital är med start i dag en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Att de två byråerna går samman är ingen slump. Samarbetet började redan då de blev systerbyråer i december 2020. Nu tar de alltså steget fullt ut och går samman till ett större, starkare Mardi Gras Digital som kan erbjuda allt det som en samtida kund behöver i fråga om kommunikation. “Som ägare till två fina byråer med varsin inriktning har vi insett att denna fusion gagnar oss alla. Vi ser långsiktigt på satsningen och är övertygade om att det finns ett stort behov av en ny, större fullservicebyrå i Göteborg, såväl för befintliga kunder som nya.”, säger Ulf Ragnarsson, Briscole AB. ”Tillsammans har vi ett fullserviceerbjudande som kan matcha samtidens behov av kompetens för att lösa ut det överflöd av affärspotentialer som dagens digitala arena erbjuder”, säger Martin Myhrman, vd Mardi Gras Digital. Efter sammanslagningen består Mardi Gras Digital av ett trettiotal utvecklare, designers och kommunikatörer med djup kompetens inom webb- och e-handelsutveckling, strategisk marknadskommunikation samt det breda ekosystem företag behöver förhålla sig till i vår digitala samtid. Kunder kommer att kunna utnyttja hela eller delar av erbjudandet utefter sina individuella behov, precis så som samarbetet ser ut med de kunder som byråerna redan jobbar med, däribland Jula-koncernen, Huski Wear, Ostindiefararen Götheborg, Gunnebo, Strivo, Lyreco och Jaktia. “Genom Mardi Gras får våra kunder tillgång till kompetens kring webb och e-handelsutveckling vilket kommer vara avgörande för marknadskommunikationens kraft framåt. Vi ser fram emot att kunna tillsammans fortsätta utveckla vårt erbjudande!” – Henrik Björklund, Right Thing United Vid frågor kontakta Martin Myhrman, vd Mardi Gras Digital martin.myhrman@mardigras.digital 0709 48 64 79 Om Mardi Gras Digital Mardi Gras Digital är en fullservicebyrå inom strategisk digital kommunikation. Erbjudandet omfattar såväl tekniska lösningar för webb och e-handel, som kreativt innehåll, smarta medieköp och varumärkesutveckling – där allt tar avstamp i grundlig undersökning och analys. Mardi Gras Digital-teamet är ett gäng kreatörer, utvecklare och strateger med det gemensamma målet att ta kundens affär så långt det bara går.

Marknadsföringsskitsnack – Topp 10*.

20 januari, 2022
Hur kunde jag missa detta? Mark Ritson är ju lite av en husgud för mig. Han är vårdslös och rolig i sitt tal och extremt tydlig och vetenskaplig i sina rekommendationer. I november 2020 sammanställde han The ultimate marketing bullshit top 10 list i en artikel på Marketing Week. Artikeln är som alltid välskriven och han slår ned på ett antal punkter som han betraktar som extremt skitsnack. Han viktar det utifrån hur mycket skitsnack det är på en 10-gradig skala baserat på en 5-punktslista. Det multiplicerar han sen med hur stor skada “skitsnacket” har gjort i världen. Även det på en 10-gradig skala. På listan hittar vi allt från ett företag som har gjort pompösa kampanjer (men pga att de är företag inte fått så stor spridning) till Maslows behovstrappa, som beskrivs som helt värdelös (till och med av Maslow själv) och Seth Godins storytelling vilka båda har fått mycket stor spridning och enligt resonemanget gett stor skada. Det är ingen idé att jag försöker avkoda hela artikeln här. Jag ger dig istället rådet att läsa den. Ytterligare en av de tio på den initiala listan är Adidas VD med ett beslut att strypa varumärkesbyggande kommunikation på TV till förmån enbart digital (kortsiktig aktiverande?) kommunikation. Här hittar du även Simon Peels (Snr. Director Global Media – Adidas) nästan smärtsamt ärliga dragning på EFF Week om deras tillkortakommanden pga att ha varit alltför kortsiktiga. Kikar du på den så är det 17 väl spenderade minuter. Det är oerhört intressant att notera att de menar att 65% av kortsiktig försäljning kan attribueras till varumärkesbyggande (långsiktig) marknadsföring. Jag antar att 60/40-regeln lever och frodas. Det som hänt sedan dess (det var ju ca ett år sedan) är att Marketing Weeks läsare har lyckats med konststycket att få Mark Ritson att ändra åsikt och upprätta en ny lista som publicerades i en artikel i april 2021. I denna artikel finns även en presentation i filmformat. Den är ca 1 timma lång och värd varje minut (trots dåligt ljud och bristfällig bildkvalitet). Denna gång har Simon Sinek och hans Golden Circle smugit sig in på listan. Jag har ofta använt mig av denna modell och jag tycker den har fyllt en viktig funktion. Men jag har lika ofta tänkt att många företag har svårt att ens upprätthålla kännedom i sin målgrupp och förklara VAD de gör. Att då fundera över och försöka kommunicera VARFÖR man gör det man gör kan kännas både bortkastat och meningslöst. Nike och deras ”Just Do It” används ofta som exempel på ett företag som framgångsrikt kommunicerat sitt VARFÖR. Ett tydligt VARFÖR som ger dem konkurrensfördelar. Ja! Men Nike har kanske en 100%-ig varumärkeskännedom i sin målgrupp som dessutom vet vad de erbjuder. Då kanske det är relevant att fråga sig varför finns vi (?) och försöka kommunicera det. Men hur många industriföretag som har obefintlig varumärkeskännedom och likaledes mycket låg insikt om vad de erbjuder men som ändå lagt tid och resurser på att fundera över VARFÖR de finns

Analytisk kommunikationsrådgivare

22 november, 2021
Right Thing united behöver bli fler och söker därför en konsult till en omväxlande och spännande roll. Vi hjälper företag utveckla sina affärer med kommunikation som huvudsakligt verktyg. Våra rekommendationer, strategiska såväl som taktiska, bygger på data. Det innebär att insamla, analysera, förädla och presentera data som underlag för beslut är en viktig del av vår verksamhet – det är här du kommer in. Din uppgift är att ta fram, analysera och skapa förståelse för den omvärld, den marknad och den konkurrens som våra kunder möter. Målet är att ge underlag till strategiska beslut och vägval åt våra kunder, att rådge helt enkelt. Konkret innebär det att till exempel lägga upp och skapa strukturer för hur data hämtas in. Det kan vara att genomföra studier men i stor utsträckning också att samla in, analysera och tolka redan existerande data från olika källor. Utifrån det arbetet skapa mer eller mindre omfattande beslutsunderlag, textbaserade rapporter såväl som exempelvis diagram till presentationer. Och att sedan presentera för såväl en tvärfunktionell arbetsgrupp internt som för kunden. Ena dagen kan det vara att göra djupintervjuer, nästa dag analysera material, och dagen därpå stå inför en ledningsgrupp hos en kund och presentera slutsatser. Bakgrund Vi är övertygade om att du har en högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation, beteendevetenskap, ekonomi eller liknande. Vi vill dessutom att du har några års yrkeserfarenhet, från kanske en marknadsavdelning eller från ett arbete med marknadsundersökningar. Men det kan också vara annat konsultföretag där du jobbat med databaserade insikter. Du behöver vara van och trygg i att jobba självständigt. Kompetens/erfarenhet Tala och skriva flytande svenska och engelska. God kommunikativ förmåga i både i tal och skrift Helst erfarenhet av program för dataanalys som exempelvis Tableau eller annat Goda kunskaper i Excel/Google Sheet Praktisk erfarenhet av kvalitativ- och/eller kvantitativ marknadsundersökning/datainsamling Förmåga till att se helhet och att kunna bryta ner den i detaljer Personlighet Du är analytisk och gillar att gräva efter, hitta och förklara samband. Konsultrollen kräver samtidigt att du är utåtriktad, social, nyfiken och orädd. Du kommer jobba med tvärfunktionella team med strateger, kreatörer och utvecklare. Det ställer krav på oss alla att vara prestigelösa och målinriktade mot vad som är den bästa rekommendationen och lösningen för kunden i den givna situationen. Jobbet är omväxlande och styrt av projekt och därmed av deadlines, det behöver du gilla. Nyfiken? Vill du veta mer? Skicka ett mail till vår VD för Right Thing united: Henrik på henrik.bjorklund@rightthing.se. Ansökan vill vi ha på LinkedIn. Vi ser fram emot att få höra från dig! Om Right Thing united På kommunikationsbyrån Right Thing united drivs vi av att lära oss så mycket som möjligt om vår omvärld och hur vi kan påverka den med kommunikation. Så att när vi råder våra kunder alltid kan göra det på basis av kunskap. För ändamålet har vi tillsammans med vår syster Mardi Gras.Digital idag samlat ett fyrtiotal nyfikna specialister inom allt ifrån varumärkesstrategi och reklamkreation till content marketing, sociala medier och e-handelsutveckling. Vår mediebyrå planerar, optimerar och följer upp våra

Vem är det som är kreatör, egentligen?

4 november, 2021
Kreatörsrollerna på vilken byrå som helst brukar räknas som centrala för överlevnaden. Utan bra idéer går en byrå under. Det är en tradition som har gällt i Sverige och andra delar av världen sedan den kreativa revolutionen ägde rum för 60 år sen*. Men borde den gälla fortfarande? Reklamens revolutioner Absolut! Men frågan är för enkelt ställd. Efter den kreativa revolutionen har vi haft ännu en revolution: den digitala. Konsekvenserna av den är omfattande och leder oss in på något spännande. Vem är egentligen mest lämpad att komma med idéer som inte bara är kreativt intressanta utan också fungerar i alla de nya sammanhang som den digitala revolutionen har lett fram till? Väldigt länge var det väldigt enkelt att föreställa sig hur en idé skulle te sig ute i en verklighet som i princip bestod av en massa print och ibland lite film. Nu då? Ja, nu är det betydligt mer komplext, och var och en som ger sig på att försöka lista alla tänkbara kanaler där en kommersiell kampanj kan drivas – kommer att misslyckas. Det beror helt enkelt på att eftersom när den listan till sist är komplett, har det ändå hunnit tillkomma nya kanaler. Teknik- och datadriven marknadsföring är på allas läppar. Innebär det här att den mer traditionella kreativiteten är på väg ut, ner och bort? Nja, men de traditionella kreatörerna kan inte bara gå på i gamla hjulspår, för då åker de all världens väg. Möjligheter, hot och allt det där I en klassisk swot-analys kan vi se att det finns rätt härliga opportunities i allt detta nya. Låt allt som kan automatiseras automatiseras. Inse att det bara är skönt, men glöm inte bort att det även finns lite threats. Efter att det automatiserade grundjobbet har gjorts behövs nya sätt att kanalisera idéerna.** Reklam och marknadsföring konkurrerar numera med så många fler entiteter än bara annan reklam och marknadsföring. Tröttnar mottagaren på din instaannons? Då går hen inte vidare till en annan annons, kanske, utan börjar kolla på Youtube eller Netflix istället, eller vad det nu kan vara som ligger närmast till hands. Ett sätt att se på kreativitet i reklambranschen är pendeln. Objektiva fakta vs uppmärksamhetsskapande idéer. Däremellan kan vi tänka att pendeln rör sig. Alldeles just nu går det att se tecken på att pendeln svänger tillbaka mot kreativiteten, men då har den fått med sig data tillbaka***. Ja, kreativitet lönar sig – fortfarande En nästan förvånansvärt konstant sanning är den att kundens ROI alltid drivs av kreativitet. Den kund som lägger sina marknadsföringspengar på idédriven marknadsföring har helt enkelt större chanser att tjäna pengar****. Som ett brev på posten kommer nästa insikt: Oj, människorna vi försöker nå ut till har en massa annat för sig än att kolla på våra annonser. Bäst att vi gör så korta klipp vi någonsin kan. Ja … men kanske ändå inte? Visst, vi är i händerna på plattformarna, som dikterar villkoren för hur långa annonser vi kan visa. Men någonstans på vägen mot det allt kortare,

Vad var det vi sa?

6 oktober, 2021
I april 2020, i början av covid-pandemin, såg vi ett välkänt mönster av att många företag minskade eller helt och hållet ströp sin marknadsbudget i den väntade lågkonjunkturen (som i viss mån och beroende av bransch, såhär i efterhand, nästintill har uteblivit). Som en respons på det skrev min kollega Henrik Björklund en artikel som vi publicerade. Om vi får säga det själva, en försiktigt formulerad artikel med tydliga skäl MOT att skära i marknadsbudgeten. Vi länkade till en artikel i Harvard Business Review från 2009 som konstaterade att ytterligare en lågkonjunktur (Finanskrisen 2007/08) var ett bevis för att det. Som vi sa i vår artikel våren 2020 “Det finns studier ända tillbaka till 1900-talets början som understödjer detta tänket. Ett av de mest klassiska exemplen är Kellogg’s som under 1930-talets Stora Depression sprang om sin konkurrent Post Cereals (Har du ens hört det namnet!).” Nu är det 1,5 år senare och bevisen börjar dyka upp även denna gång. Mark Ritson* skriver i en artikel på Marketing Week att Coca-Cola minskade sin marknadsinvestering och har följaktligen minskat sin nettoomsättning med 11%. Konsekvenserna av denna minskning kommer de antagligen få dras med länge eftersom minskningen av marknadsföring även inbegriper varumärkesbyggande. Det vill säga, deras försäljning på lång sikt. Detta resulterade även i en uppgång för Pepsi som bibehöll sin marknadsinvestering. För som vi alla vet är SOV>SOM lika med tillväxt. Och om den största konkurrenten stryper sin marknadsbudget får man ju per automatik större Share of Voice. Procter & Gamble bibehöll även de sin marknadsbudget. Beslutet presenterades inte av deras CMO utan av deras CFO Jon Moeller som nu är tillträdande CEO. P&G rapporterar en nettoomsättningstillväxt på 5%. Ska jag vara ärlig vet jag inte hur stor deras marknadsbudget är/var. Men enligt Statista var deras nettoomsättning 2019 67,7 miljarder dollar. 5% av det är 3.385 miljarder dollar. Omräknat i svenska kronor är det ca 30 miljarder SEK! Utöver pengarna har de dessutom nu en ännu starkare marknadsposition. En marknadsposition som i sig är extremt värdefull. Detta är nogsamt beskrivet i boken How Brands Grow av Byron Sharp från Ehrenberg-Bass Institute. Och lustigt nog har även de skrivit en artikel i Marketing Week om vilken negativ effekt det har varumärkesmässigt att strypa sin marknadsbudget (i lågkonjunktur). Det de konstaterar är bland annat att stora företag lider mindre av konsekvenserna än medelstora och framför allt små. Nu var det antagligen många svenska företag som ströp sina marknadsbudgetar för att de helt enkelt var tvungna. Man hade inga pengar och skulle inte överleva utan att spara. Men många företag, både i Sverige och världen över, har helt enkelt panikreagerat och dragit för snabbt i nödbromsen vilket indikeras av Gartner CMO spend report 2021 som ser nästan en halvering av den genomsnittliga marknadsbudgeten 2020 till 2021. Många som kunde ha ökat sin omsättning och marknadsandel kommer minska. Och många kommer få skörda de bittra frukterna av sina beslut lång tid framöver både i försäljning på kort sikt och försäljning relaterad till varumärke på lång sikt.

Boktips för semestern

23 juni, 2021
Dags för semester men även för en uppfräschad version av vår nu något föråldrade artikel om böckerna du borde läsa, som skrevs 2018. Här har vi samlat ett antal guldkorn som folket på byrån (och systerbyrån!) har läst och rekommenderar er andra att läsa. Med fördel i hängmattan eller på en solstol vid närmsta strand eller klipphäll. Tipsen består av en härlig mix av romaner, krim, sci-fi, facklitteratur och skönlitteratur. Det finns något för alla helt enkelt! How to do nothing Resisting the attention economy Vår marketing & web strategist Mia har nyligen läst ut boken “How to do nothing – Resisting the attention economy” av Jenny Odell. Boken handlar om hur människor idag tenderar att ha ett behov av att ständigt prestera och vara uppkopplade. Sociala medier och andra kanaler slåss allihopa om vår uppmärksamhet. Hur pass medvetna är vi egentligen om ifall vi aktivt har valt att lägga vår uppmärksamhet på något, eller att något bara har tagit vår uppmärksamhet? Hur vore det att för omväxlings skull inte göra någonting alls? Och vad gör man egentligen, när man inte gör något alls? Jenny drar intressanta paralleller till historiska händelser, konstnärliga experiment och sin egen vardag som ger läsaren nya perspektiv på just detta ämne. Hon blottlägger hur samhället som stort har normaliserat att vi ständigt måste göra något, och hur udda det upplevs att emellanåt inte göra något alls. Boken bjuder på många tankeställare som har resulterat i att Mia både har börjat fågelskåda och botanisera i växtriket. Ja ni läste rätt. Läs boken om ni också känner att det lätt blir lite mycket skärmtid och distraktioner på dagarna. Här kommer ni att hitta botemedlet. Köp boken här. Feminists Don’t Wear Pink (and other lies): Amazing women on what the F word means to them Innehåll är lite av Matildas specialitet, och det bästa sättet att bredda sitt perspektiv är att läsa mängder med personers vinklar på samma sak. I Scarlett Curtis antologi från 2018 samlade organisationen Girl Up ihop 52 anekdoter, berättelser, tankar och kåserier på ämnet feminism från kända namn som: Saoirse Ronan • Emma Watson • Jameela Jamil • Kat Dennings • Keira Knightley • A • Jodie Whittaker • Whitney Wolfe Herd • Evanna Lynch • Chimwemwe Chiweza • Alison Sudol • Lolly Adefope • Elyse Fox • Charlie Craggs • Alaa Murabit • Trisha Shetty • Tapiwa Maoni • Amy Trigg • Tanya Burr • Karen Gillan • Swati Sharma • Emi Mahmoud • Gemma Arterton • Skai Jackson • Nimco Ali • Amika George • Perfekt bok för dig som bara vill bära med dig en bok, men inte orkar följa en längre historia utan föredrar kortare berättelser per kapitel! Kan köpas på Amazon. Paradiset ligger under mammas fötter När innehåll och bra kommunikation är en grej man gillar så kan man ju inte nöja sig med ett boktips, så vår marketing & media strategist Matilda kommer här med ett till! Nämligen inget annat än Gina Dirawis debutroman. Rosad och välkomnad med