Ordlista för den digitala marknadsföraren

Kan du dina reklamglosor?

I vår ordlista hittar du allt ifrån marknadsföringsbegrepp, förkortningar inom digital marknadsföring och kommunikationstermer.

Förkortningar

ABM – Account-Based Marketing

Tillvägagångssätt för marknadsföring mot en målgrupp som består av intressenter inom ett och samma företag – kallas även nyckelkunder.

B2B – Business to business

Företag till Företag till skillnad från Företag till Konsument (oftast slutkonsument).

B2C – Business to consumer

Företag till Konsument (oftast slutkonsument) till skillnad från Företag till Företag.

CDP – Customer Data Platform

System för att hantera kunddata. Kan teoretiskt användas som en DMP.

CMS – Content Management System

Används för att skapa webbplatser eller för att samla information. Ett exempel är WordPress.

CPA – Cost Per Acquisition eller Cost Per Action

Kallas även PPA (pay per acquisition) och CPC (cost per conversion). Du betalar varje gång någon genomför en specifik handling.

CPC – Cost Per Click

Du betalar varje gång någon klickar på din annons – trafik.

CPE – Cost Per Engagement

Du betalar varje gång någon aktivt engagerar sig i din annons, t.ex. startar ett videoklipp.

CPL – Cost Per Lead

Du betalar varje gång någon lämnar sina kontaktuppgifter.

CPM – Cost Per Mille

Du betalar när din annons har visats 1000 gånger (Mille är latin för tusen). Branding.

CPV – Cost Per View

Du betalar varje gång någon ser din video. Ett mer relevant sätt att mäta videoinnehåll.

CR – Conversion Rate

Visar hur många procent av de som klickar sig vidare till din sajt också konverterar, det vill säga handlar något.

CTA – Call-to-action

Den handling du vill att en besökare på din webbplats ska utföra. Några vanliga exempel är “Köp nu”, “Prenumerera”, “Ladda ned” eller “Klicka här”.

CTR – Click Through Rate

Visar hur många procent av de som ser din annons också klickar på den.

CX – Customer Experience.

Likt user experience handlar customer experience om att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt, både on- och offline. Det ska vara enkelt, roligt och värdefullt att handla från ett specifikt företag. Med IoT-teknik går det nu dessutom bättre att analysera hur dina kunder rör sig både i det fysiska och det digitala rummet, för att göra upplevelsen än mer anpassad för dem.

DMP – Data Management Platform

System för att hantera och sälja data.

DSP – Demand Side Platform

Auktion, direktköp eller deals av annonsplatser. Köpsidans system.

FTP – File Transfer Protocol

Ett kommunikations protokoll som framförallt används för att flytta filer.

GIF – Graphics Interchange Format.

Ett bildformat som kan användas för animeringar och korta filmer. Det är mycket populärt i sociala medier, både som illustration av något och som själva budskapet.

HTML – Hypertext Markup Languages

Dagens standard för att beskriva struktur och utseende på en webbplats. Är nu i version 5, därav den vanliga termen: HTML5.

IoT – Internet of Things.

Fysiska objekt blir uppkopplade och smarta. Denna utveckling innebär även att vi kan mäta vad vår målgrupp gör i fysiska rum, och även anpassa meddelanden direkt till dem. Till exempel kan läskautomater använda IoT-teknik för att visa upp anpassade budskap beroende på vem som passerar automaten, och där de kan identifiera personen genom att denna använder en särskild app eller ett socialt medium som skickar signaler. Våra mobila enheter kommer att kommunicera mer med fysiska ting i vår omgivning framöver.

KPI – Key Performance Indicator

Ett nyckelvärde som visar hur dina kampanjer presterar.

NKI – Nöjd Kund Index.

Undersökning av hur nöjda kunderna är med det företag de handlar med.

ROAS – Return On Ad Spend

Ett ekonomiskt mått som visar hur mycket pengar du fick tillbaka (intäkt) av det som du investerade (räknar endast medieinvestering som kostnad).

ROI – Return On Investment

Ett ekonomiskt mått som visar hur mycket pengar du fick tillbaka (intäkt) av det som du investerade (inkluderar alla typer av kostnader).

RTB – Real-time Bidding

Realtidsauktion av annonsplatser.

SEM – Search Engine Marketing

Ett arbete som ser till att öka synligheten för er webbplats i sökmotorer. Arbetet utförs med hjälp av köpt media, t.ex. Google Ads Search eller Bing Ads SEM.

SEO – Search Engine Optimization

Ett arbete där du optimerar innehållet på din webbplats så att du hamnar högt upp i sökresultaten hos sökmotorer.

SoMe – Social Media.

Exempel är Facebook, Instagram och LinkedIn.

SSP – Supply/Sell Side Platform

Auktion, direktköp eller deals av annonsplatser. Säljsidans system.

ToM – Top of Mind

Det första en person säger efter en specifik fråga. Till exempel: “Vilket varumärke tänker du på när jag säger träningskläder?”. Det andra svaret blir 2nd of mind, 3rd of mind osv.

URL – Uniform Resource Locator

Adressen till en hemsida. Till exempel: https://rightthing.se.

USP – Unique Selling Point

Något som står ut hos en produkt eller tjänst i relation till konkurrenterna.

UX – User Experience.

“Användarupplevelse” på svenska. Det handlar om använd­arens intryck, förstå­else och reaktion på en produkt. Pro­dukten kan vara ett program, ett operativ­system, en mobil­tele­fon eller annat.

WoM – Word-of-mouth

En naturlig och positiv spridning av varumärket som sker när folk snackar med varandra.

Marknadsföringsbegrepp

A/B-test

När du testar två olika versioner av en webbplats (A & B). Sidan som får bäst conversion rate vinner. Kan testas på texter och rubriker, köpknappar, färger mm.

Adstock

En sekundär effekt av kommunikation. Som effekt nu, men också över tiden.

Advocate Marketing

Att jobba mer med att bygga sina medarbetare som varumärkesambassadörer och låta dem bli mer synliga i ett företags externa kommunikation. Innehåll som delas av medarbetare i sociala medier får i snitt åtta gånger så högt engagemang som det som delas via företagets officiella kanaler.

Affiliate Marketing

Affiliate-marknadsföring är en prestationsbaserad form av digital marknadsföring där en annonsör belönar publicister som skickar besökare och kunder till deras webbplats eller e-butik.

Behavioural Targeting

En taktisk modell som styr din onlinemarknadsföring med riktade visningar mot en given målgrupp. Det går ut på att styra banners mot användare med ett specifikt beteende på internet.

Bounce rate

Nyckeltalet som definierar hur många procent av dina besökare som lämnar webbplatsen inom en viss tid. Benämns som ”bounce rate” eller avvisningsfrekvens på svenska.

Datadriven marknadsföring

Du utgår från företagets data och insikter om deras kunders beteenden för att välja bland annat budskap och kanaler.

Engagement Score

Ett mått för engagemang, alltså hur mycket energi en individ lägger på en specifik handling.

Exponering

Antalet gånger till exempel en banner laddas ned hos en användare, alltså exponeras. Samma användare kan se samma banner många gånger, vilket ökar antalet exponeringar.

Exponeringsfrekvens

Visar hur stor andel av målgruppen som nås av en exponering, två exponeringar, tre exponeringar osv.

Guldägg

En årlig tävling för reklambyrå-branschen. Kan även användas på skoj när någon har en bra idé. Till exempel: “Där har vi ett guldägg”.

Konvertering

Konvertering är omvandlingen som sker när en besökare på din webbplats gör precis det du vill. Köper något, laddar ner en fil eller prenumererar på ett nyhetsbrev till exempel.

Konverteringsgrad

Konverteringsgrad är ett mått på den andel besökare som genomför en handling. Konverteringsgrad beräknas när ett företag vill få reda på om dess försäljning är effektiv.

Landningssida

En sida skapad för att få en specifik målgrupp att agera på något sätt. Den tar emot trafik från sökmotorer, sociala medier eller banners och fylls med all information som besökaren kan tänkas behöva. Den ska ha en tydlig call-to-action och på så sätt styra användaren vidare mot en konvertering.

Lead

En möjlig köpare som tar del av ditt innehåll. En lead ska fylla kriterier som att tillhöra rätt målgrupp och anses vara köpmogen.

Leadsgenerering

Hur du bäst får webbplatsen att skaffa nya leads.

Marketing Automation

Att använda verktyg som automatiserar delar av marknadsföringen och gör processen bättre. Hantera leads, följa vem som laddar ned innehåll, skapa landningssidor, samla in e-postadresser och skicka ut nyhetsbrev är några exempel.

Optimering

Att optimera innebär att finna den bästa lösningen på ett problem utifrån de förutsättningar som ges. Inom marknadsföring optimeras ständigt allt ifrån marknadsstrategier, och Facebook-flöde till CTA-knappar.

Pay off

En uppmaning i slutet av en annons eller ett reklaminslag.

Programmatic Advertising

Att programmera ett program som köper och budar på annonsutrymme online åt dig istället för att du själv ska behöva göra det manuellt.

Retargeting/remarketing

När du riktar annonser åt endast de personer som redan har agerat på ett specifikt sätt på din webbplats.

Räckvidd (Reach)

Ett mått på hur många som tar del av ditt innehåll i olika kanaler och sammanhang.

Stickiness

En hemsidas förmåga att hålla kvar besökaren

Voice-over

En röst som läggs på en reklamfilm

Web crawler

En bot eller ett program på internet som jobbar med att systematiskt söka igenom webben för att jobba med web-index. En web crawler kallas också för en spindel. Sökmotorer på internet använder web crawlers för att uppdatera sitt innehåll på webbplatsen eller för att se över index på andra sidors webbinnehåll. Du vill ha spindelns uppmärksamhet för att ranka högt på sökmotorerna.

Webinar

Ett seminarium eller annan presentation som äger rum på Internet, så att deltagare på olika platser kan se och höra presentatören, ställa frågor och ibland svara på omröstningar.

Kommunikationsverktyg

Disclaimer: Bara för att vi känner till vissa saker, betyder det inte att vi använder oss utav det.

AdWords

Google AdWords är de annonser som syns antingen högst upp, till höger eller längst ned på Google. Till skillnad från det organiska sökresultatet så kan du betala för att synas på Google och du betalar endast när någon faktiskt klickar på din annons. Heter numera officiellt Google Ads, även om de flesta fortfarande säger Adwords.

Augmented Reality

Det är en kombination av verklighet och ett visuellt digitalt lager i form av bilder, animationer, ljud och GPS-information. Det är alltså en förstärkt verklighet. Det mest kända exemplet är spelet Pokemon GO.

Banner

En klickbar annons på en webbplats, till exempel en mediesajt. Den kan länka till en landningssida på avsändarens egen sajt.

Bumper ads

En preroll-annons som är max 6 sekunder lång och inte går att hoppa över.

Chatbotar

Ett program som kan svara på frågor, ge information och hjälpa en besökare på en webbplats. Det brukar se ut ungefär som en messenger-chat på Facebook.

Cookie

En liten mängd data som webbplatser skickar till besökarens dator. Syftet är att identifiera användaren och kunna komma ihåg vad denne gjort tidigare.

Gamification

Att blanda in spel eller tävlingsmoment i marknadsföring. Det är ett sätt att öka interaktionen med ett material, digitalt eller fysiskt, för att därmed öka användarens engagemang. Interaktiva tävlingar, incheckning via mobilen för att vinna något eller spelmoment som ger rabatter är några exempel.

Hashtag

Hashtags används på sociala medier för att kategorisera inlägg och göra dem sökbara. Du ”taggar” ett ord med # i början. Till exempel: #RTu.

Influencers

Influerare är medieprofiler med en betydande “fanbase”. Ordet förekommer särskilt i reklam- och mediebranschen som samlingsnamn för opinionsbildare och andra personer som uttalar sig på sociala medier och i andra kanaler för att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen.

Interstitial-annons

En typ av annons som ligger ovanpå en hemsida och täcker i princip hela skärmen. Den går inte att missa.

Livestreaming

Att sända film eller ljud live via nätet. Används mest av “gamers” på Twitch men går också att använda för andra ändamål på exempelvis Facebook Live, Periscope eller YouTube Live.

Meme

En meme är ett skämt byggt på populärkulturella symboler och budskap som ofta sprids från person till person, eller sajt till sajt. De används ofta i marknadsföring.

Native advertising

Native-annonser är textannonser som liknar artiklar och smälter in bland hemsidans content. De går igenom adblockers och når din målgrupp.

Podcast

Ljudinspelningar ofta i programform som är återkommande. De kan handla om allt från ett ämne som diskuteras till någon som läser spökhistorier. “Podden” laddas ned eller lyssnas på via internet.

Preroll

Ett videoklipp som spelas innan det egentliga filmklippet spelas upp på en videokanal eller -plattform, till exempel Youtube.

Spam

En oönskad form av elektronisk reklam. De flesta av oss har stött på spam i form av e-mail.

Spårningspixlar

Konverteringspixlar är ett analysverktyg som hjälper dig mäta hur effektiva dina annonser är. Du kan använda dem för att förstå vilka aktiviteter som personer utför efter att de har klickat på din annons, och därmed mäta avkastningen för annonsinvesteringarna. Ofta förknippad med Facebook-pixeln.

Viral annonsering

En metod som går ut på att få så många som möjligt inom målgruppen att dela ett underhållande eller intressant filmklipp, bild eller spel.

Virtual Reality

Virtuell verklighet är datagjorda miljöer som användaren kan gå in i och uppleva samt interagera med. Du sätter på dig ett par VR-glasögon och går in i en annan värld helt enkelt. Används mycket inom spel, men även för utbildning.

360º video

360º videofilmer är videoinspelningar där en vy i alla riktningar spelas in samtidigt, filmad med en omnidirektionell kamera eller en samling kameror. Under uppspelning på vanlig platt skärm har du kontroll över betraktningsriktningen genom att dra med musen åt det hållet du vill titta åt.

Gaming

AFK – Away from keyboard

BRB – Be right back

Flama – När en toxic spelare skriver ilskna saker till sitt lag.

GG – Good game

GGWP – Good game well played

GLHF – Good luck have fun

GTG – Got to go

Noob – En nybörjare på spelet, eller någon som helt enkelt är obegåvad.

NPC – Non playing character. En karaktär som är med i spelet fast är programmerad av utvecklarna istället för att spelas av en person.

OMW – On my way

Oneshotta – Du dödar något eller någon med ett enda slag.

Picka – Du väljer till exempel en karaktär eller ett ansvarsområde i spelet.

Ragequit – Du blir så förbannad på spelet att du “ragequitar” och går därifrån.

Rusha – När hela laget skyndar sig till en plats.

Spamma – Du spammar när du gör en sak upprepade gånger, till exempel en attack.

Toxic – En spelare som har kort stubin och är otrevlig utan anledning.

Håll dig uppdaterad.

Skriv upp dig och få vårat nyhetsbrev.

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Våra senaste nyheter

RTu + Auson = Tjärlek

18 mars, 2019
På medeltiden var trätjära den enda kända metoden för att bevara trä. Det är fortfarande den bästa. Det är precis det som vi på RTu har fått i uppgift att kommunicera. Rödtjäran är upphovet till alla röda målarfärger. Trätjärans historia sträcker sig hela vägen bak till Mesopotamien och civilisationens vagga. Sedan dess är det många som har upptäckt trätjärnas många fördelar – från antikens greker till vikingarna. Och från och med 1928 är det Auson som för traditionen vidare in i framtiden. Sedan september 2018 arbetar vi med Auson. Vår uppgift ligger i att främja Ausons tillväxt och försäljning, och för att lyckas med detta har vi behövt stärka deras kommunikationskoncept. Det grafiska uttrycket, både visuellt och språkligt, behövde utvecklas. Detta i form av storytelling kring deras historik och byggnadsvård samt att producera nya referensbilder. Vi har också uppdaterat deras Google Adsannonsering för att få en bättre och mer enhetlig sökordsmarknadsföring och årsplanering. Eftersom målandet läggs på is under vinterhalvåret kommer vi att få avvakta ett par månader innan vi kan se resultatet av vårt samarbete, men Erik Udesen på Auson är redan taggad: – Vi är nöjda med samarbetet. Vi uppskattar RTu:s breda kompetens kring digital annonsering, något vi saknade hos vår tidigare byrå. Att få arbeta med företag i eller nära byggbranschen är något som vi på RTu gör passionerat och har mycket erfarenhet av efter samarbeten med kunder som Elitfönster, Snickar-Per, Black & Decker, Stanley och flera andra. Om du vill veta mer om Auson eller bara grotta ned dig i allt som finns att lära sig om trätjära – klicka här! Är du kanske också intresserad av att se vad vi har gjort för företaget? Då är du välkommen att kolla in vår kundsida.

Vill du göra succé på LinkedIn?

14 mars, 2019
Känner du att LinkedIn är lite av en djungel? Vilken ände ska du börja i? Och vad är egentligen syftet? Lugn och fin, Right Thing uniteds vd Henrik Björklund har koll på allt som har med LinkedIn att göra och hans kunskap ger dig de strategiska verktyg som krävs för att du ska göra succé på plattformen – både som individ och företag. 69 % av Sveriges arbetande befolkning finns på LinkedIn. Det är 3,4 miljoner människor(!) Att som företag inte finnas där är alltså att missa en självklar potential ur ett marknadsföringsperspektiv. Samma gäller för anställda och arbetssökande. Right Thing uniteds vd Henrik Björklund påpekar att det borde vara en självklarhet för alla företagets anställda att marknadsföring är en del av deras jobb. – Det stärker inte bara företagets värderingar, utan skapar också en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter, både internt och externt. Innehåll som är delat av anställda får 8x mer engagemang än innehåll som delas av företag. Detsamma gäller anställdas inlägg vs företagets vd:s inlägg, där de anställda har en mycket högre trovärdighet för utomstående. Interagera mera! LinkedIns fundamentala vision är att sammankoppla alla världens arbetsgivare med all världens arbetskraft. Sedan är det upp till individen att använda plattformen på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det kan kännas lite komplext. En bra ände att börja i är ditt eller företagets profilavsnitt. Vilket professionellt rykte har du? Här är det av yttersta vikt att ha relevant information om dig/företaget och er kunskap. Hur upprätthåller du sedan detta ryktet då? En regelbunden närvaro slår alltid högt – visa dig aktiv (försök avsätta minst 15 min/ dag), ögna ditt flöde och identifiera medlemmar som kan vara intressanta för dig. Dela väsentlig och intressant information samt interagera med dina kontakter. Detta skapar ett stort förtroende och gott rykte för dig och din verksamhet. Kvalitet över kvantitet Detta kan tyckas självklart, men faktum är att många klickar på “acceptera”-knappen hej vilt, helt utan hänsyn till kontaktens område av expertis. Du kanske har hört genom någon att det är bra att ha så många LinkedIn-kontakter som möjligt. Sant. Men detta är inte Facebook, ingen bryr sig om att du har 3421 “vänner”. Här handlar det om att knyta kontakt med rätt människor, sådana som är betydelsefulla för ditt arbetsverksamma liv. – Skicka aldrig en förfrågan utan att ha inkluderat ett skräddarsytt meddelande! Jag brukar ta för vana att bemöta standardiserade förfrågningar med ett svar i stil med “Vad roligt att du vill lägga till mig i ditt nätverk. Hur kommer detta sig, kan jag hjälpa dig med något särskilt?” Var heller inte rädd för att undersöka de kontakter som du ser på 2:a nivån, där du och någon har en gemensam kontakt – kan denna personen möjligtvis vara relevant även för dig och din verksamhet? Kanske rent av en potentiell kund? LinkedIn som annonsplats LinkedIns annonseringsmöjligheter har utvecklats mycket under de senaste åren. Idag finns många spännande alternativa möjligheter att nå ut till kunder och prospects.

Sökes: Art Director som kan digital form!

5 mars, 2019
Right Thing united fortsätter att expandera och vi söker nu en erfaren och digitalt skicklig Art Director som vill vara med på en spännande resa i kommunikationsbranschens absoluta framkant. Hos oss blir du en viktig kugge i en organisation bestående av idel experter. Som AD kommer du självklart att jobba tätt ihop med våra copywriters. Men du får också förmånen att teama upp med ett flertal andra specialister inom digital kommunikation och mediestrategi, alla med fokus på att skapa bästa möjliga resultat för vår växande skara av kunder. Din uppgift är att bidra till att lyfta kreativitet, form och finish till nya nivåer för några av våra mest krävande kunder, såväl kända globala B2C-varumärken som nischade men lika globala B2B-varumärken. Önskad kompetens Du som söker ska vara en idéstark, formsäker och tekniskt skicklig Art Director med mångårig erfarenhet av kreation och formgivning utifrån en digital kontext. Inte företrädesvis UX eller webbdesign men kommunikation som tar avstamp i dagens digitala miljö. Våra kunder förväntar sig att vi levererar kreativ höjd i kombination med genomarbetad form utifrån väl underbyggd kunskap om vad som funkar och inte. Har du både erfarenheten och kompetensen vi söker samt viljan att lära nytt? Välkommen att ansöka via LinkedIn här. Om Right Thing united På kommunikationsbyrån Right Thing united drivs vi av att lära oss så mycket som möjligt om vår omvärld och hur vi kan påverka den med kommunikation – så att när vi råder våra kunder alltid kan göra det på basis av kunskap. För ändamålet har vi idag samlat ett tjugotal nyfikna specialister inom allt ifrån varumärkesstrategi och reklamkreation till content marketing och sociala medier. Dessutom har vi en egen mediebyrå som planerar, optimerar och följer upp våra digitala kampanjer – så att vi hela tiden får nya insikter vi kan använda för att maximera ROI för våra kunder. Så varför hänga med oss? Enkelt. Den som vet mest vinner.

All time high för Fria Läroverken

4 mars, 2019
Uppgiften har strategiskt legat i att tydliggöra företagets varumärke utifrån deras utbildningskoncept och därigenom skapa ett större intresse hos målgruppen. Taktiskt har vi hjälpt dem ta klivet in i smart integrerad digital kommunikation med sökmarknadsföring ihop med kommunikation i sociala kanaler som huvudmedia. Och resultatet talar för sig självt. De informella siffrorna visar på en ökad sökvolym med hela 31 % gentemot i fjol. Fria Läroverken driver gymnasieskolor på flera platser runt om i landet. I maj 2018 påbörjades ett samarbete med oss. Koncernen var helt på det klara med sin vision om att ungdomar mår och presterar som bäst när de får vara fysiskt aktiva. Och just föreningen av studier och träning har visat sig vara en mycket lyckad kombination om man vill att eleverna ska göra succé i skolbänken. Samarbetet mellan oss och Fria Läroverken har syftat till att få upp potentiella elevers och föräldrars ögon för skolorna samt att personifiera konceptet plugg + motion = sant. Lokal marknadsföring Genom marknadsföring med lokala digitala kampanjer i företrädesvis sociala kanaler tillsammans med traditionella kanaler som mässor, öppet hus och en helt nyrenoverad informationskatalog har vi lyckats ta koncernen dit den förtjänar att vara. Även Youtube har prioriterats, med främsta syfte att fånga in de yngre samt att bygga varumärkeskännedom. – Skolor är lokala varumärken. Därför har våra kampanjer fått utgå från att göra kommunikationen lokal. Lite krångligare men mycket mer framgångsrikt, säger Henrik Björklund, vd på Right Thing united. Rekordstort intresse Och nu i februari kom domen. Drygt 700 elever har ansökt till koncernens skolor, en ökning med hela 31 % från förra året och en all time high för Fria Läroverken. Marknadschefen Erik Ramberg är positivt överraskad: – RTu har utmanat oss och fått oss att tänka i nya banor. Det är väldigt givande att jobba med en byrå som inte bara gör det man ber om utan som utmanar och kommer med egna förslag på lösningar. Vi är mycket nöjda med samarbetet och ser fram emot fortsättningen. Är du nyfiken på Fria Läroverken? Då kan du läsa allt du behöver veta på laroverken.se/ Vill du se mer av vad vi har gjort för Fria Läroverken, kika här.

Kan du dina reklamglosor?

1 mars, 2019
Vi har alla suttit i ett möte där någon slänger ur sig ett par snabba förkortningar i tron om att det är vardaglig svenska. Kanske endast för att skryta? SEO, ABM eller CTR. Du vet ju egentligen vad de betyder, men när klockan är 08:00 och kaffet inte hunnit göra sitt så samarbetar hjärnan inte alla gånger. Skulle det inte vara härligt med en sorts fusklapp i dessa situationer? Ja, det skulle i alla fall inte skada. Vi har därför satt ihop en ordlista där vi har samlat både förkortningar och begrepp som är bra att känna till när du jobbar med kommunikation och marknadsföring, eller med andra människorna som gör det. Det finns en hel del digitala tjänster och benämningar som kan vara svåra att hålla koll på. För att inte tala om namn på olika arbetsmetoder och strategier. Gör din egna diagnos Gör dig själv en tjänst och välj några glosor att öva på. På ditt nästa möte kan du vara förberedd och briljera med din nyfunna kunskap, eller ge igen på dina kollegor med ännu mer komplicerade ord. Oavsett din avsikt så handlar det här mest om lite kul läsning. Du kanske vill veta om bounce rate har något med ditt jobb att göra eller om det talar om hur bra en boll studsar. Är web-crawler en engelsk synonym för spindel eller är det något som finns i din webbläsare? Om du redan har koll på det så kan du alltid gå in och se den sanna definitionen av meme. Alla har sett en, men ingen vet exakt vad det är… tills nu. Uppdatera dina reklamglosor med vår ordlista för den digitala marknadsföraren!

Kunskapsfrukost om LinkedIn

18 februari, 2019
Det här eventet är över. Behoven av förändrade arbetssätt inom industriell (eller B2B) försäljning har ökat i takt med internetanvändningen. Idag har kunden möjlighet att veta lika mycket, eller mer, än en säljare om de produkter och de lösningar som finns att välja mellan. Då blir andra saker avgörande för affären. Till årets andra Kunskapsfrukost presenterar vi med glädje vår egen CEO Henrik Björklund som talare. Henrik har i många år  jobbat med att utveckla företags marknadsföring och försäljning med LinkedIn som verktyg. Redan 2012 fick han mycket uppmärksamhet för sin bok, Nå framgång på LinkedIn, som då var den enda boken om systemet skriven för svenska förhållanden. Vi är många som pliktskyldigt har en LinkedIn-profil men inte riktigt fått till vad vi skall ha den till, utöver att se att alla andra verkar vara där dagarna i ända. För att reda ut hur företag och personer kan dra nytta av LinkedIn i sina affärer, genom integrerad marknadsföring och försäljning, kommer Henrik att tala om hur han använder LinkedIn som ett viktigt verktyg till effektiv marknadsföring och försäljning. Under morgonen får vi en genomgång av best practises för hur man som B2B-företag och inte minst som säljare/marknadsförare kan dra nytta av alla de möjligheter som LinkedIn faktiskt erbjuder kring marknadsföring och försäljning. Det kommer att handla om hur man bygger ett professionellt rykte som säljare såväl som strategier för att effektivisera prospektering. Men också om hur ett företag kan bygga en kanal för långsiktig kraftfull kommunikation mot både nya och befintliga kunder. Vi på Right Thing united hjälper dagligen såväl svenska som internationella företag att nå ut till komplicerade och specifika målgrupper med kommunikation i dessa miljöer. För dig som är marknads- och/eller försäljningschef på ett B2B-företag garanterar vi en morgon med konkreta tips och insikter som kommer påverka hur du ser på ert sätt att jobba med marknadsföring och försäljning. — Våra Kunskapsfrukostar är gratis, vi bjuder på både kunskapen och frukosten. Men vi har ett begränsat antal platser så vänta inte med anmälan för länge. Sista anmälningsdag: torsdag 7 mars. Är du nyfiken på hur det såg ut på vår senaste Kunskapsfrukost, ta en titt här! Om du har några funderingar eller frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Obs: Datumet har ändrats från 7 mars till 14 mars.