Våra tjänster

Right Thing united är en reklambyrå i Göteborg, även om vi precis som de flesta andra konsulter i branschen idag föredrar att kalla oss för en kommunikationsbyrå. Faktum är att vi har lite svårt att sätta en definitiv etikett på oss, eftersom vi på många olika sätt har flera. Historiskt sett är Right Thing united en sammanslagning av två stycken tjugo år gamla reklambyråer – DTRT och Essoell. När vi gick samman 2012 var tanken att skapa förutsättningar för att kunna röra oss snabbare och mer i takt med dagens snabba digitala utveckling. Vi tycker att vi har lyckats bra och idag präglas vårt erbjudande av en stor bredd med många spetsar. Vi är fler än 20 olika experter som var för sig och tillsammans erbjuder tjänster inom en lång rad discipliner – analys och strategier, medierådgivning, digital och analog produktion, filmproduktion och ända ut i butiksledet i form av kundupplevelse och retailstrategi. Våra expertområden finns beskrivna här nedanför. Vilka tjänster du i slutändan vill köpa spelar egentligen ingen roll. Tala hellre om för oss vad du vill ha hjälp med så sätter vi ihop ett team som löser uppgiften.

Analys och strategi

Bra kommunikation kommer ur ett bra förarbete. Därför förankrar vi varje kreativ idé i insikter om dig och din målgrupp. Vi ser även till att definiera mål och konkretisera planer så att vi är överens om vart vi ska och hur vi ska komma dit.

Idé och koncept

Ibland låter vi en bra idé styra valet av kanal och ibland utformar vi hela koncept utifrån var vi mest effektivt når din målgrupp. Oavsett vilket handlar kreativ höjd för oss alltid om en kombination av idérikedom och förståelse för dig och din affär.

Analog produktion

En hel del information gör sig fortfarande bäst i traditionella format. Vi hjälper dig att identifiera vad du med fördel kan kommunicera analogt och skapar slutprodukter som är både engagerande och trevliga att titta på.

Digital produktion

Vi hjälper dig att nå fram till din målgrupp. Rätt budskap i rätt kanal! Med utgångspunkt i dagens digitala medielandskap skapar vi kommunikation som är relevant, attraktiv och effektiv. Det kan vara allt från banners i HTML5 till film för webben.

Mediebyrå

Vi är Google Partner och samarbetar med Adform (en av världens ledande plattformar för digitalannonsering). I korthet betyder det att vi kan planera, köpa, placera, administrera och optimera all din digitala media. Läs mer om Right Thing media och vilka digitala verktyg vi använder här.

Datadrivna kampanjer

Data har fått en helt ny roll i vårt samhälle, rätt strukturerad och använd blir data en stor resurs i marknads och säljdrivande kommunikation. Data som genereras i digitala kanaler knyter samman kundresan och kundupplevelsen. Vissa kallar det Marketing Automation, vi pratar om Datadrivna kampanjer.

Uppföljning

För att säkerställa kommunikationens kvalitet ser vi alltid till att följa upp den. Antingen under eller efter genomförandet, med hjälp av digitala analysverktyg, statistik och hederliga på-plats-möten med dig som kund.

Retailstrategi

Vi hjälper verksamheter inom handel att utveckla, synkronisera och aktivera retailstrategierna för bästa möjliga verkningsgrad. Det gör vi framför allt genom att utveckla ledarnas förmåga att odla och säkerställa den företagskultur som verksamheten behöver.

Kundupplevelse

För att marknadskommunikationen ska ge full effekt måste innehållet nå hela vägen fram till mötet med kunden. Vi tränar era medarbetare i konsten att alltid leverera löfte och förväntningar i kundmötet.

Intresserad?

Låt oss kontakta dig.
Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.
Henrik Björklund, CEO, Right Thing united