Våra tjänster

Right Thing united är en reklambyrå i Göteborg, även om vi precis som de flesta andra konsulter i branschen idag föredrar att kalla oss för en kommunikationsbyrå. Vi är idag ett 20-tal experter som utgör Right Thing united, Right Thing insight, Right Thing media och Right Thing pr. Var för sig och tillsammans erbjuder vi tjänster inom en lång rad discipliner – analys och strategi, medierådgivning, spridning i köpta, ägda och förtjänade medier, digital och analog produktion, filmproduktion och ända ut i butiksledet i form av kundupplevelse och retailstrategi. Vilka tjänster du i slutändan vill köpa spelar egentligen ingen roll. Tala hellre om för oss vad du vill ha hjälp med så sätter vi ihop ett team som löser uppgiften.

Right Thing insight

Att fatta beslut baserade på fakta ger ett försprång gentemot dem som baserar sina beslut på tyckande. Genom att analysera såväl inhämtad som kundens egen data kan vi på Right Thing insight hjälpa våra kunder att arbeta mer faktabaserat och strategiskt. Det är så enkelt att “Den som vet mest vinner”.

Right Thing media

Vi är Google Partner och samarbetar med Adform (en av världens ledande plattformar för digitalannonsering). I korthet betyder det att vi kan planera, köpa, placera, administrera och optimera all din digitala media. Läs mer om Right Thing media och vilka digitala verktyg vi använder här.

Right Thing studio

En bild säger mer än tusen ord, sägs det. Vad säger då inte 25 bilder i sekunden? Genom att producera rörligt material till framför allt digitala kanaler hjälper Right Thing studio kunder att nå ut med sitt budskap.

Right Thing pr

Vilka är målgrupperna och hur kan vi på det mest resurseffektiva sättet skapa relationer med dem? Ofta handlar det om att skapa publicitet i media och det är vi experter på. Men oavsett om vi föreslår traditionell mediebearbetning, en SoMe-kampanj eller ett skogsevent, är den gemensamma nämnaren att vi alltid anstränger oss för att nå de utvalda målgrupperna via de smartaste kanalerna. Läs mer om Right Thing pr och vilka tjänster vi erbjuder här.

Strategi

Bra kommunikation kommer ur ett bra förarbete. Därför förankrar vi varje kreativ idé i insikter om dig och din målgrupp. Vi ser även till att definiera mål och konkretisera planer så att vi är överens om vart vi ska och hur vi ska komma dit.

Idé och koncept

Ibland låter vi en bra idé styra valet av kanal och ibland utformar vi hela koncept utifrån var vi mest effektivt når din målgrupp. Oavsett vilket handlar kreativ höjd för oss alltid om en kombination av idérikedom och förståelse för dig och din affär.

Digital produktion

Vi hjälper dig att nå fram till din målgrupp. Rätt budskap i rätt kanal! Med utgångspunkt i dagens digitala medielandskap skapar vi kommunikation som är relevant, attraktiv och effektiv. Det kan vara allt från banners i HTML5 till film för webben.

Analog produktion

En hel del information gör sig fortfarande bäst i traditionella format. Vi hjälper dig att identifiera vad du med fördel kan kommunicera analogt och skapar slutprodukter som är både engagerande och trevliga att titta på.

Uppföljning

För att säkerställa kommunikationens kvalitet ser vi alltid till att följa upp den. Antingen under eller efter genomförandet, med hjälp av digitala analysverktyg, statistik och hederliga på-plats-möten med dig som kund.

Datadrivna kampanjer

Data har fått en helt ny roll i vårt samhälle, rätt strukturerad och använd blir data en stor resurs i marknads och säljdrivande kommunikation. Data som genereras i digitala kanaler knyter samman kundresan och kundupplevelsen. Vissa kallar det Marketing Automation, vi pratar om Datadrivna kampanjer.

Kundupplevelse

För att marknadskommunikationen ska ge full effekt måste innehållet nå hela vägen fram till mötet med kunden. Vi tränar era medarbetare i konsten att alltid leverera löfte och förväntningar i kundmötet.

Intresserad?

Låt oss kontakta dig.
Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.
Henrik-CEO_Right-Thing-united