Adapt or die

Av Henrik Björklund 5 år sen

I dagens Dagens Industri (tisdag 12/9) gör Andreas Cervenka en bra analys och spaning av hur de fyra dominerande amerikanska internetbolagen (Google, Facebook, Apple och Amazon) utvecklas och vad det kan komma att betyda också för dig och mig. Den analysen borde läsas av varenda företagsledare med en vilja att ha ett framåtblickande perspektiv i sin verksamhet! Och ja, jag vet att det är en betallänk. Men läs och gör något av det så kommer den investeringen betala av sig många gånger om.

Jag funderar och oroas ofta över hur både naivt sorglöst och riktigt farligt många av de företag vi möter hanterar den här utvecklingen. Sorglöst i perspektivet att man inte lägger tid och kraft på att identifiera hur man kan dra nytta av de möjligheter utvecklingen skapar för att ge mer effekt av sin marknadsföring. Farligt därför att man inte funderar över vad deras gemensamma målbild (Andreas Cervenka beskriver det som världsherravälde) kan ha för påverkan på den egna affären. Står du i vägen för det här gänget blir du ofrånkomligen överkörd.

Mina barn anklagar mig emellanåt för att krångla till saker genom att säga att allting har minst två sidor. Att som företag idag inte sätta dessa fyra bolags påverkan (positivt och negativt) på styrelsens dagordning, det är inte att förenkla – det är att vara naiv

Låt mig ge två konkreta exempel på situationer jag mött under den senaste månaden:

“Vi vill ju marknadsföra våra butiker och inte sälja på internet, därför lägger vi inga pengar på sökannonser”

FEL tänkt. En annonseringsstrategi måste ta avstamp i dina kunders beteende idag. Kunderna är på internet, i sina telefoner, ute på stan och där använder de sökmotorerna för att hitta din butik och rent fysiskt: till din butik. Oavsett vad du tycker om det.

“Nyckeln till framgång för oss som varumärke är att få in våra produkter på Amazon.”

Det är det inte alls. Amazon har som strategi att skapa “private labels” och de kommer styra konsumenten till dessa i allt högre utsträckning vad det lider. Eller som professor Scott Galloway på L2 Inc fritt översatt uttryckte det “Amazon är partner med dig på samma sätt som ett virus är partner med sitt värddjur”.

Hur högt på styrelsens dagordning har ni det här?

//Henrik

Kategorier:
  Google, Insikter