Nu mäter vi vår egen kvalitet också

En ny dimension i vår kvalitetssäkring
Av Henrik Björklund 7 år sen

kundprocess_2016_storKvalitetssäkring är kanske inte det första man förknippar med en kommunikationsbyrå. Men då är heller inte alla byråer lika förtjusta i att mäta, följa upp och optimera som vi är. Sedan tidigare har vi strukturerat upp våra interna processer. Nu har det blivit dags att tillföra ytterligare en dimension till vårt kvalitetssäkringssystem. Detta genom att löpande mäta och följa upp kvaliteten individuellt i varje kundsamarbete.

Med hjälp av analysföretaget Regi, som specialiserat sig på att utvärdera byråer i vår bransch, kommer vi att kunna hålla oss uppdaterade kring vad våra respektive kunder tycker och tänker om samarbetet med oss. Vi kommer även själva att betygsätta våra egna insatser enskilt för varje kund.

Svaren vi får in hjälper oss att agera mer proaktivt. De ligger även till grund för årliga utvärderingsmöten där vi ihop med kunden kan diskutera oss fram till hur samarbetet skulle kunna utvecklas.

I grund och botten handlar det om att föra en aktiv och öppen dialog med kunderna. Inte så rasande avancerat, med andra ord, men förbluffande effektivt. Och nyttigt. Särskilt med tanke på att bristande proaktivitet och gnissel i det övergripande samarbetet är de absolut främsta anledningarna till att man som kund är missnöjd med sin byrå.

Vi må ha kreativitet som ett av våra främsta arbetsverktyg, men för den skull är det ingen lekstuga vi bedriver. Vår målsättning är att du som kund ska få ut mesta möjliga effekt av din marknadsbudget och då är kvalitetssäkring i alla led en viktig del av processen.
Mer om vårt hur vårt samarbete med Regi fungerar kan du läsa här.

Kategorier:
  Optimering, Right Thing