Är du en ”second screener”?

Synkroniserad närvaro på diverse plattformar allt viktigare
Av Henrik Björklund 7 år sen

Second screening

Helt ärligt, vad är det du egentligen gör när du ser på tv? Följer du koncentrerat programmet du tittar på eller blir du distraherad av din mobiltelefon, platta eller laptop? Du är inte ensam. Hela 87% av världens tv-tittare hör till s.k. second screeners, eller multi screeners som det också kallas. Vilket innebär att när man tittar på tv åtminstone har en skärm till igång samtidigt.

Anledningarna till varför är många. Man svarar på mail, ögnar igenom vad som händer på sociala medier, letar information om en produkt eller shoppar online. I ungefär hälften av fallen utgör mobiltelefonen den andra skärmen och samma andel gäller även för den bärbara datorn. Föga överraskande är det den yngre publiken som använder mobiltelefonen som sin andra skärm, medan datorn är vanligare bland äldre. Oberoende av vem annonsören är eller vilken målgrupp en riktar sig till, är följande fråga alltid aktuell: hur säkerställer vi att vårt budskap verkligen når rätt personer?

En första och andra skärm

95% av användarna lägger sin uppmärksamhet på den skärm som är mest intressant för tillfället. Vilket ofta innebär den skärm som levererar bäst innehåll. Duktiga byråer säkerställer att de skapar innehåll av hög kvalitet som är anpassat för målgruppen. Men även mediebyråerna måste anpassa sig och justera sin medieplanering efter det nya “second screen”-beteendet.

Ett hot eller en möjlighet för annonsörer?

Reklamare och byråer måste börja tänka ur ett multi screen-perspektiv och och anpassa sin medieplanering, sina investeringar och sina kreationer enligt de senaste ”second screen”-upptäckterna. I annat fall ökar risken för att medieinvesteringarna träffar fel och framförallt att de har en allt lägre effekt och därmed sämre utfall. Men hur kan annonsörer och deras byråer ta ”second screen”-beteendet i beaktande?

  1. Se till att ni synkroniserar era kampanjer så att de löper parallellt på både TV och i digitala miljöer. Investera i kanaler som målgruppen använder genom sin ”second screen”.
  1. Har ni en begränsad budget? Jobba då aktivt och effektivt beträffande tid: visa reklamfilm på TV och digitala annonser simultant och vidare koncentrera era banners så de visas exempelvis under 30 minuter kring TV-inslaget. En undersökning gjord av United Internet Media visade att kampanjer som var synkroniserade tidsmässigt inte bara hade bättre CTR utan också bättre konvertering.
  1. Säkerställ även att ert innehåll är intressant för målgruppen och skapar ett mervärde – ett mervärde som väcker målgruppens intresse och ger budskapet än mer vikt på respektive plattform.
  1. Använd liknande innehåll analogt och digitalt. Detta resulterar i bästa fall i igenkänning och er målgrupp ser kopplingen mellan TV-reklamen och en annons som hen ser på mobilen.
  1. Använd delar av TV-inslag i banners – återigen för att skapa igenkänning hos målgruppen och för att ni som annonsör ska få maximal effekt utav kampanjen.

Vill du veta mer om hur man kan använda sig av de senaste ”second screen”-forskningsrönen? Kontakta oss för idéer om hur en synkroniserad mediestrategi skulle kunna se ut för ert varumärke.

Källor: Accenture Digital Consumer Survey och United Internet Media

Kategorier:
  Analys och strategi, Insikter