Den som vet mest vinner

Kunskapsfrukost 24 oktober om insikter och analys som förvandlar data till affärsnytta.
Av Katarina Åkesson 3 år sen

Det här eventet är över.

Att fatta beslut baserade på fakta ger ett försprång gentemot dem som baserar sina beslut på tyckande. Det är helt enkelt så att “den som vet mest vinner”. På RTu breddar vi nu vårt erbjudande till att även omfatta undersökningar och mätningar. För att ge lite inblick i varför vi gör detta vill vi visa på vårt perspektiv och den affärsnytta vi ser att undersökning och mätning kan generera.

Att förvandla data till affärsnytta

Mycket har hänt och händer i undersökningsvärlden. Idag lider vi inte direkt av någon brist på data och information om kunden eller konsumenten utan det är snarare mängden som kan framstå som ett problem. Det är inte heller något nytt att det är förmågan att använda datan och informationen på ett smart sätt som blir allt viktigare. Utmaningen ligger i att kunna ställa rätt frågor för att förvandla data, fakta och information till agerbara insikter. Men lägg också till att du även måste analysera de bakomliggande drivkrafterna för att förstå den känslomässiga kopplingen mellan kunder, tjänster och erbjudanden för att få hela bilden. Låter det komplext? Det är det, men också spännande.

Anpassa efter behov

Samtidigt som alla skriver under på att det är viktigt med data eller fakta avskräcks många av ordet mätning eller undersökning. I många fall framstår undersökningar som dyra, komplexa och med ett krav på en stor arbetsinsats både innan och efter. Men det behöver inte vara så. Det går att arbeta mer pragmatiskt, kostnadseffektivt, enkelt och nära marknaden. Det handlar om att anpassa inhämtandet av data, fakta och information efter behov. Där man kan se en undersökning som en del i en arbetsprocess eller där behovet bara är att ge en fingervisning om vilken väg man ska ta. Möjligheterna att specialanpassa undersökningar efter behov är idag oändliga. Under frukosten visar vi exempel på hur man kan tänka.

Som man frågar får man svar

Idag är det enkelt att nå kunden eller konsumenten genom appar, e-mail och olika sociala kanaler, men för många företag är den största utmaningen att veta hur man på bästa sätt kan utnyttja dessa kanaler. Svårigheten är att veta vilka frågor man ska ställa för att få relevanta svar och därmed också de insikter man behöver. Vi kommer visa konkreta exempel på hur du skapar kontakt med dina kunder.

Detta och mer kommer Katarina Åkesson, tidigare vd på Scandinfo Marketing Research, med mer än tjugo års erfarenhet av att arbeta med undersökningar och analys att berätta mer om den 24 oktober. Katarina är idag vice vd på Right Thing united och driver affärsområdet Right Thing insight. Vi lovar dig nya insikter, kunskaper och idéer, precis som en Kunskapsfrukost hos oss ska.

Som alltid är morgonens event gratis, vi står för både kunskapen och frullen. Men då vi har ett begränsat antal platser så uppskattar vi om du anmäler dig så snart du har möjlighet – dock senast torsdagen den 16 oktober. Skulle du sedan få förhinder skulle vi uppskatta om du avbokar senast kl. 10.00 onsdag 23 oktober till frida.engstrom@rightthing.se.

Om du är intresserad av av vad som sades under vår senaste Kunskapsfrukost – kika här!

Har du några tankar eller funderingar? Tveka i så fall inte att kontakta oss!

Kategorier:
  Analys och strategi, Insikter