SOIC Ship Management

SOIC Ship Management

Götheborg of Sweden

SOIC Ship Management ansvarar för att Ostindiefararen Götheborg hålls i gott skick så att hon kan fortsätta segla på världshaven.