BDO – Annonsering på Google och Bing

Nå din målgrupp effektivt i rätt läge
Av Mia Westin 2 år sen
BDO - Annonsering på Google och Bing

Bakgrund

BDO är en rådgivnings- och revisionsbyrå som har ett 30-tal kontor utspridda över större delar av Sverige och vi på Right Thing united har under flera års tid hjälpt dem med flera delar av deras marknadsföring. I detta case berättar vi mer om arbetet kring deras sökordsmarknadsföring via Google Ads Search och Bing, där vi hanterat deras annonsering sedan 2017 och under dessa år ständigt levererat bättre och bättre resultat.

Idé

BDO ville ha vår hjälp med att komma igång med SEM-marknadsföring för att driva mer relevant trafik till sin webbplats och nå ut till fler potentiella kunder. Vi bestämde oss för att annonsera både på Google och Bing. Detta för att vi ser att vi då har bättre möjlighet att nå ut till hela BDO:s primära målgrupp.

Generellt är det en äldre målgrupp som använder sig av Bing, då Bing är standard-sökmotorn på Microsoft Edge, Windows egen webbläsare. Den äldre målgruppen är till stor del BDO:s primära målgrupp och därmed ansåg vi att även Bing är aktuellt att annonsera på, även om majoriteten använder sig av Google när de söker information online.

Genomförande

Sökord

Våra specialister tog fram kategorier och relevanta sökord för BDO att synas på. En sökordslista kan variera i antal sökord och fraser men för BDO landade vi på ett 30-tal.

Annonstexter och uppsättning

När sökordslistan väl var godkänd av BDO och sökorden hade matchats med rätt landningssidor var det dags att skriva annonstexter. Alla sökord fick tre olika annonsvarianter. Genom att ha minst tre olika varianter av annonser per sökord kan Googles algoritmer utröna vilken av varianterna som är mest benägen att generera klick och därmed visa den varianten oftare än de andra två.

När BDO godkänt annonstexterna påbörjades uppsättningen av kampanjerna i Google Ads och Bing Ads. När detta sen var gjort gick annonserna live på respektive sökmotor.

Hantering och uppdateringar

Våra specialister går regelbundet igenom uppsättningen och ser över om budgetar behöver justeras eller om några negativa sökord behöver adderas. Också för att säkerställa att det inte uppstått något oväntat eller tillkommit några uppdateringar.

Över tid tenderar det att tillkomma nya produktsegment eller annat som inte fanns på plats när vi gjorde uppsättningen för annonseringen. BDO hör av sig till oss när sådana segment tillkommit och vi har då byggt på annonsuppsättningen med fler annonser som pekar mot de nya landningssidorna i det nya segmentet.

Rapportering

Varje månad rapporterar vi till BDO om hur den gångna månaden presterat jämfört med den innan. Vi skickar en dashboard med olika element som visar hur de olika kampanjerna går, vilka sökord som genererar flest klick och andra viktiga KPI:er. På så vis ser vi till att kontinuerligt hålla dem uppdaterade kring hur marknadsföringen går och lyfta vad som går bra och vad som har potential att gå bättre.

Resultat

Sedan annonseringens början har vi genom att kontinuerligt finslipat kampanjerna, ökat antalet klick per år på annonserna på Google med 159% sedan start. Detta utan att ha ökat budgeten anmärkningsvärt. CTR:en (click through rate) har ökat från 3,52% till 10,85%. Detta är en viktig KPI när det kommer till SEM-marknadsföring då den visar antalet som ser annonserna och faktiskt klickar på dem. En CTR på 10% är riktigt bra. Webbplatsen har en konverteringsgrad på 16% vilket även det är otroligt bra. En konvertering innebär att besökaren genomför någon form av handling på webbplatsen som vi mäter mot. Det kan vara att fylla i ett formulär, anmäla sig till nyhetsbrev eller att klicka på kontaktuppgifter bland de anställda.

På Bing ligger kampanjerna på en stadig CTR runt 5% vilket även det är bra för den kanalen. Det är en bråkdel av trafiken som kommer in på webbplatsen via Bing jämfört med Google men det skadar inte att ha en närvaro där då det är relativt billigt att annonsera där.

Intresserad?

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Mia på mia.westin@rightthing.se.

Eller vill du att vi kontaktar dig?

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.