Monitor Larm – Kommunikations­koncept

Ett uppdrag som började litet och blev stort – från att uppdatera en webbplats till att genomföra all marknadsföring.
Av RightThingunited 7 år sen
Monitor Larm – Kommunikations­koncept

Bakgrund

Monitor Larm är ett certifierat säkerhetsföretag med spjutspetsteknologi inom integrerade säkerhetssystem, passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm. Företaget har varit verksamt sedan 1994 med säte i Göteborg. Right Thing united fick ett uppdrag som i sin ursprungliga tappning endast bestod av att förnya Monitors webbplats och arbeta med innehållet. Så småningom visade det sig dock att det fanns en hel del potential som kunde tillvaratas och effektiviseras, och vi fick chansen att kommunicera deras kompetens.

Idé

I samband med uppdraget om en uppdaterad webbplats framkom ett behov av en mer övergripande marknadsplan, vilket är ett stort förtroende för oss att genomföra. För att förtroendet skulle växa sig starkare gjorde vi gemensamma analyser och satte en total årsbudget. Detta gav en stor transparens i arbetsprocessen och i förutsättningarna. Det gav också en ökad säkerhet för kunden och tydliggjorde effekten av kommunikationen.

Genomförande

Grunden skapades i enkelhet: vad ska vi kommunicera, till vem och i vilka kanaler? Utifrån detta utformade vi aktiviteter som gick i linje med en definierad plan, där vi också fördelade årsbudgeten per aktivitet. Den stora utmaningen var sedan att gå från planen ”vad” till ”hur”. Vi omsatte ”hur” i inplanerade möten varje månad, där vi gemensamt analyserade vad som hade genomförts i förra perioden, vilka effekter det hade gett, vad som behövde justeras samt vilka delar i planen vi skulle genomföra till nästa period.

Med detta förtroende i ryggen skapades ett längre samarbete och en kommunikationsplan för hela verksamhetsåret. Denna plan inbegrep allt från bilstriping till digital kommunikation i form av innehållsproduktion till webbplatsen och digitala varumärkesbyggande insatser med bannerannonsering, sökordsmarknadsföring (SEM) och närvaro på sociala medier.

För att förtydliga och beskriva Monitors verksamhet, företagets tjänster och budskap utarbetade vi ett kommunikativt koncept. Syftet var att skapa en högre igenkänning hos målgruppen och ta en ännu tydligare varumärkesposition. Ett kommunikationskoncept hjälper både uppdragsgivaren och oss som leverantör att effektivt och konsekvent kommunicera företagets utbud både nu och framöver. Dessutom startades en egen Youtubekanal för att förbättra SEO och för att med hjälp av video presentera företagets produkter på ett lättillgängligt sätt. Därmed hade ett uppdrag, som började som en uppdatering av webbplatsen, vuxit till ett helhetskoncept, där vi får driva all kommunikation för ett B2B-företag.

Youtubefilmerna hittar du samlade här.

Resultat

Vårt samarbete med Monitor Larm resulterade i en övergripande modell för att förbättra och strukturera kommunikationen hos ett B2B-företag. I deras val att överlåta ansvar och befogenhet till oss, får de i utbyte en hög marknadsnärvaro som genomsyrar företagets kommunikation i alla kanaler. I samråd med Monitor planeras insatserna, investeringarna följs upp och effekterna utvärderas. Detta ger en transparens och trygghet; dels har kundens kunskap om kommunikation ökat, dels har vi lärt oss mer om säkerhetsbranschen. Dessutom blir det konkret och tydligt hur de olika satsningarna fördelar sig i budgeten för deras marknadskommunikation, vilket minskar riskerna för att oväntade utgifter uppstår.

Monitor erbjuder helhetslösningarna med certifierade säkerhetslösningar som skyddar personal, material och ekonomiska värden. Kunden kan samla säkerheten i ett och samma avtal – precis som våra kunder, som samlar sin kommunikation i ett och samma avtal.
Här kan du se resultatet: monitor-larm.se

Webbplats av Right Thing united

Webbplats

Monitor Larm – Youtube Kanal som sattes upp av Right Thing united

Youtube Kanal

Monitor Larm – Posters av Right Thing united

Posters

Monitor Larm – Folder av Right Thing united

Folder

Intresserad?

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Henrik på
0766 333 299 eller på henrik.bjorklund@rightthing.se.

Eller vill du att vi kontaktar dig?

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.