Kundnöjdhetsundersökningar fungerar!

Dela med dig av din kunskap och få ökat förtroende
Av Simon Syrén 7 år sen

Vi, som kommunikationsbyrå, driver ju intensivt frågan om att ta vara på dagens digitala kommunikationsmöjligheter. Som bekant finns det ett ordspråk som säger att skomakarens barn har de sämsta skorna. Och inget kunde vara mer sant vad gäller reklambranschen.

Kundnöjdhetsundersökningen Årets Byrå

Det är sällan man ser lyckade exempel på kommunikation i reklambyråers egna kanaler. Men i vår strävan att leva som vi lär så arbetar vi aktivt med våra digitala flöden. Både organiskt och köpt – som ni kanske har sett – och har en kontentplan som vi följer. Och tydligen ger det avkastning. I Regis kundnöjdhetsundersökning Årets Byrå som vi deltar i uppger 17% av kunderna att deras intresse för oss väckts av ”Byråns hemsida”. Bland våra konkurrenter är samma siffra 4%. Det är härligt att se att ett strukturerat och envetet arbete ger resultat. Vi tror på att dela med sig av sin kunskap – en strategi som vi anser vara fruktbar ur ett flertal olika synvinklar. Dels får ni som följare och läsare ta del av vårt kunnande samtidigt som detta även visar på våra kompetensområden. Dels får vi de facto också utmana oss själva i att ta an nya ämnesområden och reflektera över utvecklingen och aktuella frågor i vår bransch. En i allra högsta grad mångfunktionell strategi med andra ord.

Så fortsätt gärna läsa våra inlägg. Vem vet det kanske ger något i längden.*

Och det här med skomakarens barn. Det pågår ett aktivt arbete i att se till att både klackning och sulning verkligen äger rum.

*Speciellt med tanke på att vi i samma undersökning var den reklambyrå som fick högst resultat vad det gäller digitalt kunnande, till och med högre än flera digitalbyråer som vi ”benchmarkar” mot.

Kategorier:
  Insikter, Right Thing