Den digitala kunskapsnivån är för låg

Nordeuropeiska företag hänger inte med i digitaliseringen
Av Henrik Björklund 6 år sen

Marknadsförare i Norden bedömer själva att de inte har förmågan att engagera sina kunder med digital marknadsföring på rätt sätt. Det visar en undersökning som gjordes förra året när Google och BCG (Boston Consulting Group) tog reda på den digitala kunskapsnivån bland cirka 700 anställda på 79 företag i Norden och Benelux. De fick svara på hur de bedömde sin organisations digitala kunskapsnivå enligt nio kategorier, som bland annat innefattade marknadsföring, företagsledning, organisatoriska verktyg, lärande och digitalt content.

Alldeles för låga resultat

Resultaten visar att områden såsom sökmarknadsföring och sociala medier, som idag är att betrakta som etablerade områden, har relativt höga poäng. Majoriteten av de anställda tycker till exempel att deras organisation är bra på att bilda nyckelordsstrategier baserat på vilka sökmönster deras kunder har. Trots det är värdet alldeles för långt ifrån den bästa kunskapsnivån, vilket visar på att det finns ett rejält behov av att höja nivån.

Möjligheterna för lärande är viktigt

Resultaten visar också att marknadsförare kämpar mest med två områden. Dels att få till processer för testning. Och dels att förstå och hitta möjligheter i mobilannonsering. Vad man relaterar tillbaka till är problem med lärande. De tycker att det är svårt att få tillräckligt med tid för att lära sig att utveckla den digitala förmågan. Det finns inte heller något lättillgängligt material för det.  Detta är ett naturligt problem när utvecklingen går i en rasande fart och nya tekniker och möjligheter uppstår hela tiden.

På Right Thing united jobbar vi ständigt med dessa utmaningar. Våra experter inom olika områden har till uppgift att ständigt utbilda sig och utvecklas, för att vi ska kunna bidra till våra kunder på bästa sätt. Undersökningen bekräftar till stor del det vi upplever när vi möter nya människor i såväl kundmöten som i olika seminarier.

Vi försöker också dra vårt strå till lärande genom att regelbundet dela med oss av våra erfarenheter och tankar. Detta i såväl artiklar som under våra populära Kunskapsfrukostar. Vill du säkerställa att du får en inbjudan till dem? Då anmäler du dig lättast till utskicken här.

Vi kan också rekommendera dig att bli medlem i Marknadscheferna. Där du kan ta del av deras inspiration och kunskap i olika former.

Hela undersökningen hittar du här.

Kategorier:
  Digitalt, Insikter