SEM på Google och Bing

Hur funkar det?
Av Mia Westin 3 år sen

De allra flesta köpresor börjar med en eller kanske flera sökningar på Google. Personen som gör sökningen kan ha en fråga som behöver besvaras eller vara på jakt efter mer information om en specifik produkt eller tjänst. Därmed är det av stor vikt att synas i detta tidiga stadie av köpresan, för att öka chansen att vara det självklara alternativet när personen väl fattar sitt beslut.

Genom att annonsera på, för er verksamhet, relevanta sökord och samtidigt se till att er webbplats innehåller landningssidor som matchar sökorden i fråga, underlättar ni för informationssökande personer att få sina frågor och funderingar besvarade. Därför är det viktigt att alltid utgå från besökarens behov när innehållet på webbplatsen skapas – och inte utgå från vad du som företagare tycker är viktigt och intressant att visa upp kring företaget.

Vad är SEM?

SEM står för search engine marketing (sökmotormarknadsföring) och använt på rätt sätt kan man driva mer relevant trafik till sin webbplats och nå ut till fler potentiella kunder. SEM-annonsering på två olika sökmotorer, exempelvis Google och Bing, ger möjligheten att nå ut till en bredare målgrupp.

Generellt är det en äldre målgrupp som använder sig av Bing, då Bing är standard-sökmotorn på Microsoft Edge, Windows egen webbläsare. Yngre personer är mer benägna att installera andra webbläsare på sina datorer medan äldre i större utsträckning använder det som finns på plats från start.

Hur går man tillväga?

Sökordsanalys

Samtliga SEM-projekt inleds med en sökordsanalys. Det är av stor vikt att endast annonsera på sökord som har bra och passande landningssidor att peka annonserna mot. Google uppskattar inte om vi annonserar på sökord som inte förekommer på webbplatsen och bestraffar sådana annonser med en högre klickkostnad, samt att dessa “felaktiga” annonser visas mer sällan.

Annonser

När sökordslistan är godkänd är det dags att skriva annonstexter till de olika orden. Man kan ha flera varianter, där man använder sig av olika uppsättningar av rubriker och beskrivningstexter. Rubriker om 30 tecken, medan beskrivningstexterna ska bestå av maximalt 180 tecken. Uppsättningar ska vara unika, men de behöver inte ha särskilt stora skillnader. Det räcker att vissa ord är omflyttade eller utbytta mot andra. Genom att ha minst tre olika varianter av annonser per sökord kan Googles algoritmer utröna vilken av varianterna som är mest benägen att generera klick och därmed visa den varianten oftare än de andra två.

När annonserna skrivs är det viktigt att ha med sökordet någon gång i rubriken samt en eller ett par gånger i beskrivningstexten. De flesta som googlar läser inte sökträffarna ord för ord, utan de flesta skummar igenom rubriker och beskrivningstexter för att se om träffen är relevant till det man faktiskt är ute efter. Genom att upprepa sökordet ökar man chansen att personen klickar på just vår annons istället för någon av de andra annonserna i listan över sökresultat. Därför kan annonstexter vara märkliga vid en första anblick men de är alltså skrivna för att generera klick snarare än att bli en bästsäljande novell.

Kampanjuppsättning

När annonstexterna sen är godkända påbörjas uppsättningen av kampanjerna i Google Ads och Bing Ads. Det innebär att en SEM-specialist bygger kampanjer, annonsgrupper och annonser med de godkända rubrikerna och beskrivningstexterna, direkt i verktygen. När detta är gjort kan annonserna gå live på respektive sökmotor och annonserna börjar visas på relevanta sökningar som görs.

Hantering, optimering & rapportering

SEM-marknadsföring kräver en kontinuerlig hantering vilket vi på Right Thing media gör för våra kunder på veckobasis. Då går våra specialister igenom uppsättningar och ser över om budgetar behöver justeras eller om några negativa sökord behöver adderas. Skulle något annat oväntat ha uppstått eller en uppdatering ha skett som kräver justeringar så ses även detta över.

Över tid tenderar det att tillkomma nya produktsegment eller annat som inte alltid finns på plats när uppsättningar görs. Det är då av yttersta vikt att SEM-specialisten uppdaterad kring sådant för att inte missa att annonsera på relevanta sökord.

Google certifierade

Samtliga av våra specialister som arbetar med våra kunders Google Ads-uppsättningar är Google certifierade. Detta innebär att de arbetar efter Googles best practice avseende annonsering i deras sökmotor. Bing är en aktör som till mångt och mycket speglar Google och därmed är vanligtvis det som fungerar bra på Googles sökmotor, även det som fungerar bra på Bings sökmotor.

Vill du komma igång med SEM-marknadsföring för ditt företag? Kontakta oss så hjälper gärna våra specialister er vidare!

Kategorier:
  Digitalt, Media