Kan du lita på mig? Funktion vs form.

Varför saker vi gillar fungerar bättre.
Av Simon Syrén 7 år sen

Vad är traditionell varumärkesbyggnad värt i vår nya digitala värld? Flera starka varumärken har mist användare som istället väljer nya tjänster. Billigare tjänster som skapar samma värde. Å andra sidan är mjukvara lätt att kopiera och när ett antal företag erbjuder liknande digitala tjänster blir ett trovärdigt varumärke oerhört viktigt.

Varumärkesupplevelsen blir i denna tid lika med användarupplevelsen, och således bör ditt digitala användargränssnitt återspegla varumärkets identitet.

Funktion vs Form

Det har länge funnits en debatt om funktion (service) vs form (estetik), där funktionen ofta stått överordnad estetiken. Exempelvis kan olika färger förstärka funktionen av ett meddelande; grönt är bra, rött är dåligt och gult är något att tänka på. Detta märks extra tydligt om det visuella språket är i konflikt med innebörden av meddelandet (se nedan).

Bad Visual Language

Formen på exempelvis en webbknapp kan också förstärka funktionen. Med hjälp av kanter och skuggor kan ytan likna en fysisk knapp och utseendet tar bort användarens tvivel om dess funktion – ”ifall det ser ut som en knapp, måste det vara en knapp”.

Stephen P. Andersson tar upp en rad exempel på sin blogg A list Apart som för diskussionen om estetikens (eller snarare känslornas) betydelse ett steg längre. För även i en jämförelse mellan två knappar, som båda ser ut som fysiska knappar, fungerar den som är mest estetiskt tilltalande bevisat bättre. Detta förklarar Andersson delvis med att vi vill att saker vi gillar ska fungera och därför testar och anstränger vi oss mer för att de ska fungera.

Men det handlar även om att människor har svårt att inte tilldela produkter personligheter och identiteter. Vad gäller trovärdighet, så väljer de flest att tanka sin bil hos apparaten till höger i nedan bild. Detta även om det i undersökningen är längre körväg till denna än till apparaten till vänster. Baserat på utseendet uppfattar de flesta att den högra har en trovärdig och ordningsam personlighet, och därför fungerar därefter. Den vänstra uppfattas däremot som opålitlig, då denna apparat ser ovårdad ut och verkade ha svårt att ”hålla ordning”. Däremot ska poängteras att vilka personligheter vi sympatiserar med kan variera, varför det är viktigt att anpassa efter användningsområde och målgrupp.

Kan du lita på mig? Funktion vs form.

För webbsidor så visar en stor studie av Consumer WebWatch att den visuella helhetsbilden, med layout, typografi, typsnittsstorlek och färgschema inkluderat, är den största faktorn vi använder för att snabbt värdera webbsidans trovärdighet. Likväl som att vi snabbt gör en bedömning av klädkoder, gester och språkskiftningar när vi möter en ny person.

För att nå bästa effekt av en tjänst handlar avvägningen mycket om känslor och intryck, där estetiska designval påverkar känslorna och förståelsen, och förståelsen i sin tur påverkar beteendet. Ett beteende som ger en viss effekt.

Vill du veta mer hur vi på detta sätt kan hjälpa dig att skapa högre effekt? Kontakta oss!

Kategorier:
  Digitalt, Idé och koncept, Insikter