Reklamproduktion – göra själv eller använda byrån?

Så blir det mer lönsamt att lägga produktionen på byrån än att göra det själv.
Av Thomas Bennett 7 år sen

Många reklamköpare har en uppfattning om att byrån gärna komplicerar saker och att enklare produktionsuppdrag därför har en tendens att bli onödigt dyra. Det kan många gånger stämma – men bara om pengarna används på fel sätt. Med tydlig prioritering och smarta lösningar för att kunna producera rätt kvalitet till rätt pris kan vi på Right Thing united göra alternativet att använda byrån mer lönsamt än att lägga produktionen inhouse eller gå direkt till en producent.

Ett bra exempel är parkeringsplatsskyltar med pris- och produktinformation, något vi gör i stor omfattning för en av våra kunder. Det handlar om samma eller snarlika budskap som ska tas fram med hög frekvens i ett flertal olika format. Att det är korrekt, snabbt och kostnadseffektivt prioriteras framför kreativ höjd och unik utformning. Helt enkelt ”good enough”.

För ändamålet har vi utvecklat ett digitalt verktyg som snabbt och smidigt autogenererar skyltarna utifrån ett Excel-dokument. Allt vi behöver göra manuellt är att lägga in produktbilder och skicka alltsammans på tryck. Resultatet blir skyltar vars effekt vida överstiger kostnaden för att ta fram dem, med minimalt jobb för kunden. På samma sätt skulle vi kunna göra med exempelvis butiksmaterial eller produktannonser.

Ett annat exempel är lokalanpassning av digitala kampanjer. Genom att använda geopositionering kan vi köra ett hundratal lokala kampanjer samtidigt, utan att behöva göra unika enheter eller köpa utrymme separat för var och en. Det ger en kostnadseffektivitet och en träffsäkerhet som är svår att överträffa i dagsläget. Och eftersom vi även tar hand om strategi, kreation och medieinköp kan vi säkerställa att allt som produceras håller rätt kvalitet och överensstämmer med övriga delar av kampanjen.

Nyckeln till att skapa lönsamma kampanjer stavas prioritering. Genom att redan på förhand identifiera vilka delar i ett projekt som tjänar på mer strategiskt och kreativt arbete och vilka som kan göras ”snabbt och billigt” kan vi säkerställa att inget krånglas till i onödan och tid och pengar läggs där de gör mest nytta – oavsett om det handlar om analog eller digital produktion.

Har du funderat över hur du kan få bättre ROI på dina marknadsinsatser? Vi hjälper dig gärna att se över möjligheterna!

Kategorier:
  Analys och strategi, Insikter