Video utgör 63 procent av internettrafiken

Med en fortsatt ökning i videotrafik är film en allt mer given beståndsdel i kommunikationsinsatserna för våra kunder. Det här innebär även nya sätt att producera filmer – med de mest varierande budgetförutsättningar.
Av Simon Syrén 6 år sen

Enligt Cisco VNI Complete forecast 2016 utgjorde videotrafik 63 procent av den globala internettrafiken. Till 2020 kommer det öka till 79 procent. Man kan naturligtvis hävda att ökningen beror på att film är datamässigt tungt, och det är det. För att du ska få ett perspektiv på hur mycket det är, tänk dig följande. En person skall titta på den mängd video som kommer att skickas över internet på en månad år 2020. Då skulle hen vara färdig efter ungefär fem miljoner år.

Som konsulter i kommunikationsfrågor märker vi att film blir en given beståndsdel i nästan alla kommunikationsinsatser. Våra kunder har gått från en situation där det tidigare inte var någon idé att tänka på filmproduktion, om du inte hade en rejäl budget, till att om du inte arbetar med film så finns du snart inte (oavsett vilken budget du har).

Filmproduktion med olika förutsättningar

För oss på Right Thing united innebär detta att vi måste hitta principer för att producera filmer med de mest varierande budgetförutsättningarna. Detta är ofta en mycket intressant balansgång mellan att upprätthålla en för varumärket tillräcklig kvalitetsnivå utan att det blir för dyrt. Här nedan följer ett antal olika exempel på filmer som vi har gjort för våra kunder med både väldigt varierande budgetar och förutsättningar.

https://www.youtube.com/watch?v=pIAXEG-rcYc
Easy Laser – Generation XT
Presentationsfilm för en ny generation laseruppriktningsinstrument. Filmens syfte är att snabbt få ut budskapet och beskriva innebörden av en helt ny och revolutionerande teknisk generation. Framtagen för en global marknad.

Eurocash – Norges nationalrätt: Vad är grejen?
Varumärkesbyggande film i ägda kanaler. Målsättningen är att visa för sin målgrupp att Eurocash är något mer än gränsens billigaste dagligvaruhandel.

Team Sportia – Julklappar för den frusna
En stop motion-film för att belysa för att en sportbutik är en lämplig plats att leta bra julklappar på.

Monitor Larm & Bevakning – Skydda tillgångar med kameraövervakning
Produktpresentationsfilm. Vi arbetar löpande med att presentera Monitor Larms olika kunderbjudanden i filmform för att underlätta för deras kunder att förstå deras erbjudande.

Astrid Lindgrens Värld – En julhälsning från Emil i Lönneberga
Contentfilm som ingick i arbetet med att upprätthålla intresset för Astrid Lindgrens Värld, i målgruppen, under vintersäsongen när parken är stängd.

Kategorier:
  Filmproduktion, Insikter