Trädgårdsresan – Nulägesanalys

Framtagning av strategiskt underlag för besöksmålsutveckling
Av Mia Westin 2 år sen
Trädgårdsresan - Nulägesanalys

Bakgrund

Trädgårdsresan är en västsvensk variant av the Yellow Book, berömd för sina magnifika besöksträdgårdar i England. Det är ett nätverk i västra Sverige för såväl små trädgårdar i lantliga landskap, ekologiska trädgårdar, stora slottsträdgårdar, specialiserade trädgårdar och plantskolor som historiska trädgårdar i kulturmiljöer.

Trädgården som besöksmål är för Sveriges turistbransch en relativt ny företeelse men trenden att besöka trädgårdar växer och därmed finns det också en stor utvecklingspotential i Trädgårdsresans erbjudande. Right Thing insights uppdrag var att genomföra en kvalitativ nulägesanalys i syfte att ge Trädgårdsresan ett strategiskt underlag för utvecklingen av verksamheten.

Idé

Det fanns därmed ett stort behov av att ta nästa steg för att utveckla organisationen, medlemmarnas erbjudande inom konceptet samt att stärka medlemmarna och bidra till hållbara besöksmål inom trädgård i Västra Götalandsregionen och Halland.

Det fanns ett behov av att få underlag för prioriteringar och att ta fram mer långsiktiga strategier för att ge möjlighet för medlemmarna att utvecklas som företagare och inte minst att få information om vilka behov av stöd medlemmarna hade för att kunna utveckla sitt eget erbjudande.

Under de senaste åren har antalet medlemmar i Trädgårdsresan ökat snabbt och det fanns ett behov av att får en djuplodande analys av föreningen och dess medlemmar och att ta hjälp av ett utomstående undersökningsföretag för detta.

Genomförande

Lösningen som vi på Right Thing insight föreslog var att genomföra en kvalitativ nulägesanalys i form av djupintervjuer där medlemmarna fritt fick resonera om sin syn på sin besöksträdgård, sina framtida planer och sina behov av stöd i bl.a. affärs- och företagsutveckling, kommunikation och marknadsföring. Under sensommaren och hösten 2020 genomfördes digitala djupintervjuer med 40 medlemsträdgårdar i både Västra Götaland och Halland.

Resultat

Resultatet blev två rapporter, en för Trädgårdsresan i Västra Götaland och en för Trädgårdsresan i Halland. Rapporterna har gett ett gediget material att utgå ifrån i den fortsatta utvecklingen av Trädgårdsresan och dess medlemsträdgårdar. Analysen och resultaten är nu en del av Trädgårdsresans verksamhetsplaneringen och även ett viktigt verktyg i kommunikationsstrategin.

Mot bakgrund av resultatet från undersökningen har flera projekt startats upp i syfte att stötta och utveckla medlemmarna. Ett av projekten rör medlemmarnas behov av affärsutveckling och riktar sig i första hand till kategorin utvecklingsträdgårdar, d.v.s. medlemmar som har utvecklingsplaner för sina trädgårdar/verksamheter och som behöver stöd i detta arbete, och med marknadsföring för att locka besökare. Andra projekt som startas upp rör en förbättring av kommunikation och marknadsföring.

”Trädgårdsresans medlemmar uppskattade mycket att genom djupintervjuerna få uttrycka sina behov till utveckling och samtidigt formulera sina framtidsplaner. De innehållsrika svaren från intervjuerna har givit ett antal besöksträdgårdar möjlighet att vidareutveckla sina företag under ledning av en erfaren företagsutvecklingskonsult”. Det har stärkt deras verksamheter och skapat hållbarhet.

– Agneta Olsson, ordförande i Svenska Trädgårdar i Väst/Trädgårdsresan

Right Thing insight jobbar tillsammans med resten av vår organisation med att ta fram, analysera och dra insikter ur data som grund för affärs- och kommunikationsplanering. Med all den data som finns tillgänglig, och idag relativt enkla sätt att också addera underlag i form av undersökning, hjälper vi företag att bygga sina affärsbeslut på fakta. Ser du också möjligheter att dra större nytta av den data du har tillgänglig så slå oss en signal.

Intresserad?

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Katarina på
0709 77 84 64 eller på katarina.akesson@rightthing.se.

Eller vill du att vi kontaktar dig?

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.