X-Gamer – Annonsering på Google

Ökad konvertering med hjälp av sökord och banners
Av Matilda Salekärr 2 år sen
X-Gamer - Annonsering på Google

Bakgrund

X-Gamer är ett företag som riktar sig framförallt mot gamers. Deras huvudprodukt är ett pulver som innehåller koffein, vitaminer och aminosyror. Detta pulver blandas med vatten i en shaker och blir då en uppfriskande energidryck. Pulvret finns i flera olika smaker och färgsättningar. Utöver energidryckspulver finns även smaksatta micropopcorn, kläder och musmattor i sortimentet.

I december 2020 hörde X-Gamer av sig till Right Thing united och ville ha hjälp att lyckas med Google Ads. I detta case berättar vi mer om arbetet kring marknadsföring i Google Ads Search samt Google Ads Display.

Idé

X-Gamer annonserade redan via Google när de tog kontakt med oss. Men resultaten nådde inte upp till deras förväntningar. Våra specialister gick igenom kontot och kom fram till att de kunde ta sig an uppdraget att leverera en bättre presterande uppsättning.

Det uttalade målet med annonseringen var att driva konverterande trafik till webbplatsen. En viktig KPI för X-Gamer är ROAS, return on ad spend. För denna typ av mål är Google Search en ypperlig kanal.

Sökordsannonsering är dock en kanal som befinner sig långt ned i den så kallade “köptratten”. Med den når vi personer som redan har ett uttalat behov och vet vad de söker. För att nå personer högre upp i köptratten, det vill säga sådana som inte redan känner till X-Gamer eller produkten sedan tidigare, valde vi att komplettera annonseringen med Google Ads Display, bannerannonsering.

Genomförande

Search: Genomgång av sökord

Våra specialister gick igenom den befintliga uppsättningen för Google Ads Search och såg över vilka sökord som presterat bra. Dessa sökord adderades till den nya uppsättning, medan övriga sökord sållades bort. Därefter adderades nya sökord som bedömdes ha potential att driva relevant och köpstark trafik till webbplatsen.

Search: Annonsframtagning

När sökorden var spikade skrevs annonstexter för respektive sökord. Google ser gärna att annonser skrivs i minst tre olika varianter, för att deras algoritm ska kunna alternera mellan dessa för att bedöma vilken annons som presterar bäst. Att prestera bäst innebär i annonssammanhang att annonsen klickas på av personer som får upp den i sitt sökresultat. Ofta kan små skillnader i en annonstext påverka klickbenägenheten enormt.

X-Gamer fick se över annonserna och sökorden. De gav sitt godkännande så att våra specialister kunde sätta upp kampanjerna i Google Ads och annonseringen kunde starta.

Display: Strategi

För att lyckas med Display, bannerannonsering, gäller det att sätta en tydlig strategi. Specialisterna beslutade sig för att rikta annonseringen mot två tilltänkta målgrupper. Den första består av personer som är intresserade av gaming inom ett angivet åldersspann.

För att inte skjuta för brett med annonseringen riktas annonseringen mot ett mindre antal länder där varumärket redan har viss närvaro.

Den andra målgruppen består av personer som tidigare har besökt webbplatsen. Det innebär att denna målgrupp blir en så kallas remarketing-målgrupp. Då X-Gamer säljer en produkt som med fördel går att köpa med viss regelbundenhet, gäller det att påminna målgruppen om att fylla på med X-Gamer-pulver.

Display: Olika budskap för respektive kampanj

För att tilltala de två olika målgrupperna behöver budskapen i annonserna se annorlunda ut för respektive målgrupp. För personer som tidigare inte hört talas om X-Gamer behöver annonserna vara tydliga med vad det är dem erbjuder. Till exempel genom att tydligt visa förpackningen med pulver och en shaker, tillsammans med en tydlig text som förklarar att det rör sig om energidryck för gamers. Medan remarketing-kampanjen kan vara något mer diffus och trycka på mer raka budskap som att det är dags att prova nya smaker eller dylikt.

Regelbunden optimering

På regelbunden basis går våra specialister igenom hur kampanjerna presterar. Vid behov optimeras budstrategier, budgetar eller annonsmaterial för att uppnå de uppsatta målen. De ger även förslag och synpunkter som övergripande kan förbättra marknadsföringen på Google. Till exempel tittar de nu på att addera Google Shopping som en tredje kanal till uppsättningen.

Rapportering

Varje månad rapporteras föregående månads utfall. Detta görs genom en dashboard samt med en skriven rapport där de viktigaste insikterna sammanställs av specialisterna. På detta vis har både specialisterna och X-Gamer en god överblick över hur väl kampanjerna presterar mot de uppsatta målen.

Resultat

Annonseringen har under våren 2021 resulterat i att konverteringsgraden ökat med 2% jämfört med den tidigare uppsättningen som fanns på kontot. Antalet konverteringar har i sin tur ökat med 102%. Den viktiga KPI:n ROAS har under våren stadig befunnit sig över 300%.

Kommentar från kund: 

Vi kontaktade Right Thing united med önskemål om att framförallt prestera bättre på Google, men även att inleda ett samarbete där vi skulle få en tydlig inblick i arbetet som görs. Utöver detta efterfrågade vi även att kontinuerligt få proaktiva förslag på förbättringar samt möjligheten att snabbt kunna implementera nya kanaler och kampanjer.

Nu har vi samarbetat med Right Thing united i ett halvår och vi är mycket nöjda! Från start har vi fått bra genomgångar kring kanalerna och de olika KPI:er som är väsentliga att sätta sig in i. Vi får tydliga rapporter och dashboards varje månad, som tydligt visar hur kampanjerna presterar och vad vår investering ger för resultat. 

Tommy Lundgren, Marketing Manager X-Gamer

Intresserad?

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Mia på mia.westin@rightthing.se.

Eller vill du att vi kontaktar dig?

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.