Datadriven marknadsföring

Introduktion till hur man arbetar med datadriven marknadsföring.

Datadriven marknadsföring, eller marketing automation, handlar om att bli bättre på att göra rätt. Alla har upplevt att det händer saker efter att vi har sökt efter något på webben. Ibland genomför vi en hel köpresa, från lite första research till avslutat köp. Då är vi för det mesta mindre intresserade av att bli spammade med banners och annat som handlar om samma produkt, eftersom vi redan har köpt den. Men vad handlar det egentligen om?

1. Varför ger vi bort all data?

Alexander Bard beskrev det på ett bra sätt för några år sedan, han sa: “Dataflöden är allt, Google, Facebook och de andra jättarna har fattat det. Med dataflöden kan vi intelligent komma nära människor. Problemet är att vi gett bort denna data till de här stora företagen och nu måste vi i princip köpa tillbaka informationen.”

Ghostery

BlueKai

2. Customer Journey Mapping

Kundresan har blivit ett strategiskt verktyg som man pratar allt mer och mer om, men många har olika definitioner av vad kundresan är. Ur perspektivet “Datadriven marknadsföring” används kundresan med två axlar: där vi på den ena axeln har den tid som kunden befinner sig i kundresan. Och på den andra axeln har vi kundens behov längst upp och ner genom touchpoints, content marketing tech och data.

Kundresan kan användas till många olika saker

 1. Som analys av hur kunderna beter sig i dialog med varumärke/företag/leverantör.
 2. Som internt kommunikationsverktyg för att se hur det man själv gör hänger samman med andra delar i verksamheten sett ur ett kundperspektiv.
 3. Som “den nya marknadsplanen”.
 4. Som när man skall ta in ny MarTech för att se vilken nytta som den skall göra för kunden under kundresan.
 5. Som hjälp till marknadsavdelningen och hela organisationen för att hålla ett “utifrån och in-perspektiv”.

Verktyg för att jobba med Kundresan

 • designingcx.com – Oracles workshopmaterial för att jobba med kundresemappning i workshopformat (behöver ni en workshopledare för detta så hör ni givetvis av er till Henrik eller Niklas nedan).
 • Custellence – ett interaktivt verktyg där man kan visualisera kundresan och koppla olika delar och föremål till “att göra” i t.ex. Trello.
 • UXPressia
 • Realtimeboard

3. Marketing Technology Landscape

Chiefmartec sammanställer varje år en bild över hur tech-landskapet ser ut. Denna karta växer konstant, mellan 2012 – 2018 har den växt från ca 350 system och tjänster till över 7000. Under 2017 kom det in 4 nya system per dag in på Martech 5000. Det är därför naivt att tro att man kan ha samma tekniska uppsättning om ett år som den man har idag. Skapa därför en modell där du flexibelt kan lägga till ny bra teknik i takt med att nya möjligheter kommer.

Datadriven marknadsföring

4. Olika angreppssätt

Du kan inleda och även utveckla arbetet med datadriven marknadsföring och marketing automation ur lite olika perspektiv, det ena angreppssättet behöver inte utesluta det andra.

Strategiskt

 1. Förankra arbetssättet och få med organisationen på tåget.
 2. Gör din kundresemappning.
 3. Gör en Marketing Tech-utvärdering av vad du har och vad du eventuellt behöver komplettera med.
 4. Service Blueprint designing, vilka kommunikativa processer ska utvecklas för att optimera upplevelsen för kunden.
 5. Analys, utvärdering och optimering.

Taktiskt

Börja jobba med mindre kampanjer och börja testa rent operativt.

Outsourcing

Lägg ut uppdraget att skaffa leads och driva processerna till någon annan.

5. Några uppstartstips

  1. Börja samla och äg din data.
  2. Jobba med Kundresan.
  3. Använd Marketing Tech som begrepp i stället för specifika system som CMS eller CRM system.
  4. Jobba agilt.
  5. Lägg det som ett lager på dina pågående aktiviteter, det handlar inte om att skapa massa nytt.
  6. Börja nu!

Vill du komma igång redan nu? Hör av dig!

Place-Holder-right-thing-united

Niklas Gustavsson

Data-driven Marketing Specialist
imarqet
0708 90 84 90 | |

Henrik-Bjorklund-right-thing-united

Henrik Björklund

CEO/Account Director
Right Thing united
0766 33 32 99 | |