Easy-Laser – Webbplats

På uppdrag av Easy-Laser har vi skapat en ny webbplats som andas enkelhet och knyter samman Easy-Lasers återförsäljare med nuvarande och potentiella kunder över hela världen.
Av Henrik Björklund 7 år sen
Easy-Laser

Bakgrund

Easy-Laser är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och förser användare över hela världen med laserbaserade mätsystem. Till sin hjälp har man återförsäljare i drygt 70 länder. Under våren 2015 fick vi uppdraget att ta fram en ny webbplats åt företaget, inledningsvis på engelska och svenska. Webbplatsen skulle uppdateras såväl konceptuellt som grafiskt och funktionellt. De målgrupper vi skulle rikta oss till var befintliga kunder, potentiella kunder, användare (mättekniker) och återförsäljare.

Idé

Även om Easy-Lasers produkter är tekniskt avancerade är de lätta att förstå sig på och använda. Företaget i sig är också väldigt enkla och raka att ha att göra med. Parallellt med att vi började se över webbplatsens struktur utvecklade vi ett nytt huvudbudskap som skulle fånga allt det som var smidigt och okomplicerat med Easy-Laser. Vi landade i budskapet Straightforward by all measures – vilket också blev en ledstjärna att följa under hela utvecklingen av webbplatsen.

Genomförande

Vi inledde arbetet med en strategi- och analysfas där vi bland annat definierade och prioriterade målgrupper, tog reda på deras förväntningar och bestämde vilka uppgifter webbplatsen skulle lösa utifrån köpresa och livscykel. Därefter tog vi tag i informationsarkitektur och interaktionsdesign. Viktigt var att hitta en bra balans mellan produkter, användningsområden, kundnytta och teknik. Det skulle vara lättöverskådligt och enkelt att ta till sig, samtidigt som det skulle finnas möjlighet till fördjupning. Ytterligare en viktig del att lösa var att ge relevant information om lokala återförsäljare baserat på var besökaren kom ifrån. Detta för att snabbt guida till nästa steg i köpprocessen eller till support.

Vad gäller den grafiska designen valde vi ett manér som skulle tilltala den tekniskt orienterade målgruppen. Stort fokus lades på att förmedla exakthet och enkelhet, samt på att lyfta fram utföraren. Som en rolig detalj skapade vi ett sidhuvud som först är snett men riktas upp när man scrollar. Självklart gjordes designen responsiv och för att säkerställa att allting fungerade bra tekniskt hade vi under hela processen löpande kontakt med Softgear, som stod för programmeringen av webbplatsen.

Även om vi producerade en hel del nytt textinnehåll gick mycket av grundmaterialet att återanvända från den gamla webbplatsen. Utmaningen handlade därför i första hand om att paketera om och redigera texterna så att de passade in i den nya strukturen. I det här arbetet jobbade vi tätt ihop med vår beställare hos Easy-Laser.

Resultat

Easy-Laser har numera en modern webbplats som presenterar erbjudandet på ett okomplicerat och lättöverskådligt sätt. Genom geografisk anpassning fungerar den också som ett nav för att knyta samman återförsäljare och kunder världen över. För att ytterligare förbättra möjligheterna för återförsäljarna att jobba med webbplatsen som ett säljverktyg, har vi sett till att var och en har möjlighet att skapa en egen undersida inom ramen för den befintliga strukturen.

Här kan du se resultatet!

Intresserad?

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Henrik på
0766 333 299 eller på henrik.bjorklund@rightthing.se.

Eller vill du att vi kontaktar dig?

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.