Bryggdelar – Kickstart av webbshop med hjälp av Google och Facebook-annonsering

Av Mia Westin 1 år sen
Bryggdelar - Kickstart av webbshop med hjälp av Google och Facebook-annonsering

Bakgrund

Företaget SF Pontona har sedan 1918 byggt flytande konstruktioner av betong. De är en totalentreprenör som genomför stora och mindre projekt från idé till färdig brygga. Vid årsskiftet 2020-2021 fick de en idé om att även ta sig in på B2C-marknaden genom att ta fram en webbshop där de kan sälja olika typer av mindre bryggor och bryggdelar direkt till slutkund.

Sagt och gjort. Webbshopen bryggdelar.se gick live december 2020. Det var dags att börja driva köpglad trafik till webbshopen och kanalvalen föll på Google Ads Search, Google Ads Shopping samt Facebook Ads.

I tätt samarbete med Petter Engström och nätverksbyrån Re:Agency tog Right Thing united sig an uppdraget.

Idé

Då det idag är mer eller mindre vedertaget att de allra flesta gör en sökning på Google när det är dags att köpa något var sökordsmarknadsföring som kanal givet. Med en helt ny webbplats som inte hade någon inarbetad igenkänning hos målgruppen är det extra viktigt att synas för personer som söker efter delar till sin brygga på Google. Dessa personer har ett uttalat behov som webbshopen kan besvara.

Målet med annonseringen på Google är just detta, att personer som söker på olika sökord som är relaterade till Bryggdelars utbud ska se en relevant annons som lockar till klick. Genom annonsering i både Google Ads Search och Google Ads Shopping, innebär det att dessa personer kan mötas av olika typer av annonser. Antingen en textbaserad sökannons, eller en annons med produktbild och pris högst upp på resultatsidan på Google.

Just Google Ads Shopping-annonser tenderar att ha en hög konverteringsgrad. Detta beror bland annat på att de sticker ut på resultatsidan med bilder, ett medium som vi människor läser in och förstår betydligt snabbare än text. Söker en person på exempelvis söktermen “ankarlina” och möts av en bild på en ankarlina samt en prisuppgift, ja då är det väldigt troligt att personen i fråga klickar sig in på den annonsen.

Utöver att möta upp kundens behov via relevant sökbaserad annonsering behövde vi även nå ut till en bredare massa. Valet föll på Facebook (inklusive Instagram, Messenger och Audience Network) som annonskanal. Med målgrupper baserat på intressen kring båtliv samt så kallade tvilling-målgrupper baserade på personer som tidigare hade gjort köp hos bryggdelar.se kunde vå nå ut till nya intressenter och bygga ett mer långsiktigt varumärke.

Genomförande

Google Ads Search

Våra specialister gick igenom webbplatsen och sammanställde vilka sökord som annonsuppsättningen på Google skulle bestå av. Några landningssidor på webbplatsen behövde sökordsoptimeras innan annonseringen kunde gå live. Det innebär att addera sökorden på de tilltänkta landningssidorna som annonserna ska peka mot ett antal gånger, så att Google förstår att landningssidan i fråga är relevant för sökordet vi annonserar på. Detta görs givetvis på ett sådant sätt så att texterna fortfarande är behaglig att läsa för besökaren, de får inte kännas repetitiva.

Till sökorden skrevs annonstexter som sedan lades in i Google Ads. När annonserna blivit godkända av Google var de live och började visas för personer som gjorde sökningar som innefattade de olika sökorden.

Google Ads Shopping

E-handelns produktkatalog kopplades med Google Merchant center som i sin tur sattes samman med Google Ads för att kunna tillgängliggöra dynamiska produktannonser. Med hjälp av detta system skapas automatiskt annonser direkt baserade på de produkter som bryggdelar.se tillhandahåller. Annonserna uppdateras även automatiskt när priser, beskrivningar eller annat ändras samt stoppas för de produkter som inte längre finns i lager.

Facebook Ads

På Facebook har vi kört en rad olika typer av kampanjer. I början en lanseringskampanj för att presentera den nya webbplatsen och varumärket bryggdelar.se. Därefter en videokampanj som lite mer på djupet visade bryggdelar.ses utbud men fortfarande med ett tyngre varumärkesbyggande fokus. Utöver detta har vi, så som i kanalen Google Ads Shopping, kopplat på en produktkatalog för att göra dynamisk annonsering av samtliga produkter i bryggdelar.se utbud.

Regelbunden optimering

På regelbunden basis går våra specialister igenom hur kampanjerna presterar. Vi ser över resultat, tittar på om vi kan optimera några målgrupper eller sökord och ser över allt annonsmaterial. Vi håller även ett öga på nya funktioner i annonsverktygen som kan tänkas dyka upp för att hela tiden hålla kampanjerna i linje med dagens best practice.

Rapportering

Varje månad rapporteras utfallet för föregående månad. Via en digital dashboards presenteras de viktigaste KPI:erna i tydliga grafiska diagram och tabeller. Specialisterna som arbetar med Google-uppsättningen går även igenom de viktigaste förändringarna och insikterna, samt kommer med proaktiva förslag på utveckling av annonseringen. De är måna om att kunden alltid förstår vad som görs och vilka resultat som investeringen ger.

Utöver den månadsbaserad rapporteringen hålls möten med kund för att diskutera vad som händer på deras sida, potentiella förändringar som kan påverka annonseringen eller spåna i framtida planer för att utvidga det vi gör idag.

Resultat

Search-annonserna har verkligen lyckas med jobbet att locka till klick. Hela uppsättningen med Search-annonser ligger på över 20% i CTR (click-through-rate) under första halvan av 2021. CTR visar andelen personer som har sett en annons och sedan klickat på den. Generellt brukar en välpresterande uppsättning ligga på 5-10% i CTR. Därmed kan vi konstatera att Bryggdelars uppsättning har kanonfina resultat. Som grädde på moset har sökannonserna även drivit till en mängd konverteringar, det vill säga köp, på webbshopen.

Tittar vi våra Google Shopping-annonser har dessa drivit in stora mängder visningar, över 1 000 000 visningar av produkter och nära 15 000 besökare till webbplatsen.

Totalt sett har våra kampanjer nått ut till en stor mängd nya personer i målgruppen. Med över 2 000 000 annonsvisningar och 40 000 klick har kampanjerna för bryggdelar.se stått för över 60% av all trafik. Och utöver trafik har vi på ett effektivt sätt startat upp bryggdelars resa mot att vara både top-of-mind och det självklara valet för alla nuvarande och blivande bryggägare där ute!

“Vi har arbetat med B2B-försäljning i många år och där känner vi oss hemma. Men när det var dags att komma igång med en e-handel och därigenom börja sälja direkt mot slutkund insåg vi att det finns en hel del att tänka på. Framförallt när det kommer till att få potentiella kunder till just vår e-handel i myllret av e-handlare.

Right Thing united och Re:Agency har väglett oss från start. Vi har fått en god kännedom kring hur olika kanaler kan nå kunderna på olika sätt och förstått vikten av att mixa flera kanaler. Tack vare annonseringen på Google och i Facebooks nätverk har kunderna kunnat hitta vår e-handel och vi har fått fart på försäljningen till privatpersoner.” – Bryggdelar

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Uno på
0733 60 90 90 eller på uno.ullven@rightthing.se.

Eller vill du att vi kontaktar dig?

Dina personuppgifter är jättefina. Därför håller vi dom i säkert förvar. Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår personuppgiftspolicy.