Kanalstrategi

Instagram-annonser – en anledning att se över kanalstrategin
Av Simon Syrén 7 år sen

Om du ska beröra din målgrupp måste du veta så mycket som möjligt om den för att kunna skriva rätt budskap. Ska du över huvud taget nå dem måste du skicka budskapet i rätt kanal.

När kanalen ändras, som med Instagram och deras satsning på annonser till exempel, gäller det att se över sin kanalstrategi och tänka till. Är den här nya förutsättningen något som mitt företag bör ta till sig? Förenklar förändringen mitt sätt att nå ut och kommer vi kunna skapa bra resultat?

Resultatet av marknadsföring bygger som alltid på en kombination:budskap/kanal/målgrupp. Men verkligheten är mer komplex än kombinationen. Alla kunder är unika och ingen köpprocess är den andra lik. Lika unika som vi människor är, lika olika beter vi oss när vi ska handla, såväl till oss själva som till våra företag. Det gör att varje kanal måste ha sin egen plats i köpprocessen i kombination med övriga kanaler och med sin egen anpassning av budskapen.

Med Instagrams nya möjligheter till annonsering breddas möjligheterna för att nå vissa målgrupper (exempelvis unga vuxna) ytterligare. Kartan ritas om och vi som kommunikationsbyrå tänker ett varv till när det gäller våra rekommendationer till våra kunder. För våra rekommendationer och strategier bygger alltid på ett holistiskt perspektiv, aldrig på tron på att en enda kanal eller ett enda socialt medie, eller för den skull teknik, kan vara lösningen på ett företags marknadsföringsutmaning. Det gör att världen för oss och våra kunder är lite krångligare, lite mer utmanande och hela tiden föränderlig. Men det säkerställer å andra sidan att vi alltid träffar rätt målgrupp med rätt budskap.

Ännu har vi inte sett den första Instagram-byrån, men det är bara en tidsfråga.

Vill du veta mer om oss och våra tankar kring de olika kanalerna, hör av dig!
Kategorier:
  Analys och strategi, Insikter