Dröm stort – satsa litet!

Av Ellen Gribing 4 år sen

Är festen slut och den sista bussen har gått? Klicka dig till den närmsta, lediga taxin via en app istället för att stå i telefonkö för att få tag på en. Skulle du bli sjuk? Idag behöver du inte besöka vårdcentralen längre eftersom ett läkarbesök är möjligt bara ett videosamtal bort. I konsumenternas öron låter denna digitala utveckling oftast effektiv och positiv då varje individ får större makt över marknaden. Finns det en baksida av myntet? Att digitaliseringen hotar framtiden är något vi ofta får höra. Men vems framtid handlar det om?

Företagen är tröga

Johan Magnusson som är docent i tillämpad IT hävdar att behovet för förändring ligger på företagens planhalva. “Jag tror att förändringen redan har skett”, säger Johan. “Varför vi inte ser det i stort ännu är för att företag är tröga och motverkar förändringar. Kunder och medborgare har redan sina förväntningar på förändring, så den grunden är lagd. Nu är det upp till marknaden att lyssna på dem.” En anledning kan också vara att rädslan för att misslyckas med en digital transformation är större än förhoppningarna om att lyckas, säger Lena Apler, entreprenör och grundare av Collector Bank.

Det här är ju ingen nyhet utan något media matar oss med dagligen. Inte minst var det ett aktuellt ämne på 2018 års Prins Bertil-seminarium (“Den digitala transformationen”), som hölls på Handelshögskolan i Göteborg. På plats fanns forskare och stora namn inom näringslivet närvarande. En av dem är Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden. Hon förklarar att “jobben konkurreras ut av nya tjänster som skapats tack vare digitaliseringen”. Det här är inte nödvändigtvis negativt men kommer innebära en förändring. Ett exempel på vad som kan förändra arbetsmarknaden är de så kallade gigjobb som växer fram i en rasande fart. Som namnet antyder innebär gigjobb tillfälliga tjänster. Men det är inte bara det nya arbetssättet som präglar framtidens marknad. “Tjänster börjar kopplas ihop och förenklas för konsumentens vinning” förklarar Apler. Sellgren har samma tankar om framtiden då hon förklarar hur ett logistikföretag inte längre skulle köpa en kran i hamnen utan istället betala per lyft.

Övermänsklighet kommer lösa jobben

Men de faktorer som hotar att förändra eller rentav ersätta arbetsmarknaden begränsas inte bara till detta. Om vi ska prata om digitalisering kan vi inte lämna den heta diskussionen kring artificiell intelligens oberörd eftersom det är ett ämne som endast verkar accelerera i intresse. Genom övermänskliga färdigheter kan det komma att ersätta de repetitiva och enformiga jobb som finns i nuläget. AI skulle även göra jobb säkrare: ”En robot är sällan måndagstrött, den skulle inte göra samma fel som vi människor gör” fortsätter Apler. Tekniken Johan Magnusson pratar om finns bevisligen redan här, frågan är vilka som kommer anpassa sig till den digitala revolutionen och vilka som faller bort. Varför många företag tvekar inför denna förändring kan vara den etik, moral och integritet som fortfarande måste tas i beaktande. En rädsla för att förlora det mänskliga kan vara anledningen.

Digital bergsbestigning

Företagen får däremot inte glömma bort de möjligheter utvecklingen erbjuder. Istället bör de försöka se fördelarna, precis som konsumenterna gör, även om en viss medvetenhet kring dess risker fortfarande bör tas i beaktande av båda parter. Det är lätt att uppleva digitaliseringen som ett berg att bestiga men det är inte fel att börja smått och satsa litet, så länge du har målet i sikte och drömmer stort.

Vilka är det som lyckas med digitala transformationen?

Vem är det som kommer ta vara på möjligheterna? Talarna på seminariet är eniga – det är tjänsteinnovatörerna. Företag och personer som är nytänkande, kreativa och utnyttjar den teknik som nu finns att tillgå, det vill säga de som väljer att använda digitaliseringen till sin fördel. De kommer inte bara hålla sig kvar på spelplanen utan till och med kunna bli branschledande och därmed gå vinnande ur matchen.

Ellen läser sista året vid Göteborgs Universitet på Medie- och kommunikationsvetarprogrammet och tillbringar dagarna och sin praktik hos oss fram till januari 2019. Hon hittas bland annat på LinkedIn och kan nås via mail.

Kategorier:
  Analys och strategi, Insikter, Right Thing