Bokshop

Som kommunikationsbyrå är det viktigt att studera, analysera och lära sig allt som går om de tekniker och verktyg som finns tillgängliga. Förutom att enbart erbjuda råd och strategier till kunder bestämde vi oss för att sprida kunskapen lite längre. Det har resulterat i en bok!