Den som vet mest vinner.

Med ett närmast obegränsat utbud av möjligheter för reklam och kommunikation blir den främsta utmaningen för dagens företag att få ihop marknadsföring och försäljning till en effektiv helhet. Kundupplevelsen ska vara densamma oavsett om du möter ett varumärke i digital reklam, i sociala medier, genom ett möte med en säljare eller när du går in i en butik.

På Right Thing united hjälper vi dig att lyckas med såväl varför som hur och vad du ska kommunicera för att nå dina affärsmål. Förenklat skulle man kunna kalla oss en reklambyrå i Göteborg. Men vi är mycket mer än så.

läs mer

Vi drivs av att lära oss så mycket som möjligt om vår omvärld och hur vi kan påverka den med kommunikation – för att våra råd alltid ska kunna baseras på kunskap. Därför har vi samlat nyfikna specialister inom allt från varumärkesstrategi och reklamkreation till content marketing och UX-design. Dessutom har vi en egen digitalmediebyrå som planerar, optimerar och följer upp era digitala kampanjer – så att ni hela tiden får nya insikter vi tillsammans kan använda för att maximera effekten av er marknadsföring. Så varför ska ni hänga med oss? Enkelt. Den som vet mest vinner.

(Nästan) allt du behöver veta om SEO inför 2018

3 januari, 2018
Har du någon gång ställt dig frågan “Varför är SEO viktigt?”, då är den här texten för dig. SEO handlar om att genom organiska (ej betalda) sökresultat öka kvaliteten och kvantiteten på trafik till din hemsida. I den här artikeln kommer du att få läsa om grunderna för SEO, tips att ta med dig i ert löpande arbete och vad som numera är rena myter. Vad är SEO? SEO är, enkelt förklarat, det som avgör er webbsidas plats på listan över resultat en sökmotor presenterar för personer som söker svar på en specifik fråga. Till exempel: “seo” ger omkring 463 000 000 resultat på Google, med andra ord har man lite att arbeta med för att stå ut i mängden. Om vi fortsätter med sökmotorn Google som exempel, så läser den på någon sekund av allt innehåll den hittar i sin databas och listar detta. Helt enkelt; då utförs S och E i SEO dvs. Search Engine. O:et står för, som du kanske redan är bekant med, Optimization. Förenklat det vi som jobbar med webbplatser kan vara med och påverka. Optimeringen kan bestå av allt från skräddarsydda metabeskrivningar till att se till att ha relevanta, interna länkar. On-Site vs. Off-Site Låt dig nu inte luras av att man kan optimera allt genom att själv fila till sitt innehåll. SEO kan vara både On-Site = det vi kan påverka själva med text, länkar, metabeskrivningar och så kallad Off-Site SEO = det som som sker utanför sidan i form av hur andra länkar till och lyfter fram din sida. Kärnan av Off-Site består av backlinks. En backlink är en länk till din sida som inte kommer från samma domän, dessa indikerar för sökmotorerna att den refererade sidan är äkta och innehåller något av värde. En sida med få men väl validerade backlinks brukar vanligtvis rankas högre än en sida med många, “dåliga” backlinks. Vill ni diskutera backlinks vidare, hör av er till vår teknik-geek Uno. Bra SEO talar om vad sidan innehåller Eftersom jag som skriver denna artikel arbetar med att just skriva, fokuserar jag lite mer på On-Site-arbetet. Med välformade texter och HTML kan man effektivt påverka sin placering bland sökresultaten direkt genom att planera det egna arbetet. Med bra On-Site i sidans struktur kan man tänka att man hjälper sökmotorn att se det som människor ser och värderar som kvalitativt inom det specifika sökordet. Ens sökordsoptimering ska hjälpa sökmotorn att lista “rätt resultat”, ge sajten väl identifierbara grundstenar, så att sökmotorn vet att innehållet på sajten ger svar på det sökord som användes. Rent traditionellt har nyckelord varit det centrala i On-Site-arbetet, men istället för att stirra sig blind på att använda nyckelorden så mycket som möjligt för att ranka högt ska man minnas att nyckelord först och främst är kategoristämplar. Idag är dessutom sökmotorerna smartare och läser av nyckelorden även om de till exempel förekommer i olika tempus eller former. Vad som idag är viktigare att se närmre på är innehållets relevans. Då menat relevansen för den tänkta användaren, det

Dos and don’ts i sociala medier 2018

27 december, 2017
Fler plattformar att kommunicera på innebär nya och större utmaningar för både lagstiftare och marknadsförare. Erik Ullberg från Wistrand Advokatbyrå reder under årets första Kunskapsfrukost ut vad som är tillåtet, vad som inte är tillåtet och vad vi kan förvänta oss av 2018 i form av nya lagar och regler. Vi inleder Kunskapsfrukost-året med att bringa en smula klarhet i en gråzon som allt fler företag letar sig in i. Vad får man och vad får man inte göra när det kommer till reklam på nätet? Under seminariet kommer advokat Erik Ullberg att behandla aktuella frågor kring digitala – och specifikt sociala – medier såsom att anlita influencers, gränsdragningen mellan kommersiell och icke-kommersiell information, användargenererat material m.m. Vi kommer att få ta del av exempel på fall ur verkligheten, bland annat det omtalade Kissie-målet där bloggaren Kissie (Alexandra Nilsson) blivit stämd av Konsumentombudsmannen för dold reklam. Erik Ullberg är partner och advokat på Wistrand Advokatbyrå i Göteborg och har under flera år arbetat med marknadsrättsliga frågor. Han biträder kontinuerligt svenska och utländska klienter med rådgivning. Erik har särskild erfarenhet från sociala medier, IT, teknik samt reklam- och kommunikationsbranschen. Wistrand Advokatbyrå är den svenska medlemmen i Global Advertising Lawyers Alliance – GALA, ledande internationell sammanslutning av byråer specialiserade inom IPR/IT- och marknadsrätt. Morgonens event är gratis, vi bjuder på både kunskapen och frukosten. Vi har ett begränsat antal platser och förväntar oss ett stort intresse, så vänta inte med anmälan för länge. Sista anmälningsdag är tisdagen 16 januari! Är du nyfiken på hur det såg ut på vår senaste Kunskapsfrukost, ta en titt här! Om du har några funderingar eller frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Corporate Reliability

11 december, 2017
För ett företags långsiktiga framgång är förmågan att leva upp till förväntningar A och O. Men hur undviker man att gå i fällan att lova mer än man i slutändan kan hålla – och hur kan man bygga in pålitlighet i organisationen? Vår partner och kollega Stefan Bohlin höll under årets sista Kunskapsfrukost en inspirerande föreläsning om Corporate Reliability. “Vad är egentligen att komma för sent?” När de sista åhörarna tog plats i den för dagen fullsatta lokalen passade Stefan lite skämtsamt på att kasta upp en fråga som är synnerligen relevant ur ett pålitlighetsperspektiv, inte minst i resebranschen. Är det en kvart, en minut eller kanske en sekund? Därifrån gick diskussionen vidare kring hur viktigt det är att det vi säger stämmer överens med det vi gör, om vi vill framstå som ett pålitligt företag. I dagens digitala värld har pålitlighet blivit viktigare än någonsin. Genom social medier och tjänster som TripAdvisor och Trustpilot har det blivit enkelt för vem som helst att dela med sig av sina konsumentupplevelser och att ta del av andras recensioner. Det blir med andra ord allt svårare för företag att säga en sak och leverera en annan, utan att riskera sitt rykte. “Vi säljer morgondagens produkter” Skillnaden mellan det vi säger och det vi gör beror många gånger på det gap som finns mellan vad vi vill och förmår att leverera. I vår vilja att sälja mer och övertyga konsumenterna är det lätt att lova mer än man kan hålla. Så istället för att presentera det företaget har att erbjuda förskönas sanningen, man överdriver eller utlovar en produkt som ännu är på skisstadiet. Vi riskerar här att gå för långt, och plötsligt är det omöjligt att leverera det som lovats. Vi säljer helt enkelt morgondagens produkter och hamnar i en situation där vi konstant måste jaga våra egna löften i försök att möta de förväntningar vi skapat. Detta kan ske både medvetet och omedvetet. Ibland upptäcks obalansen mellan vad som erbjuds och vad som faktiskt kan levereras först när det är för sent, och företagets rykte eller förtroende tar skada. Det är därför viktigt att analysera den egna organisationen för att förhindra obalans. Exempelvis genom att ställa sig frågor som: Vad har vi lovat? Vad förväntar sig allmänheten? Vad kan vi leverera? 4 tips för att lyckas Stefan delade med sig av fyra tips inom Corporate Reliability till alla de som vill lyckas med att bygga förtroende och ett hållbart företag. Tips 1: Följ upp proaktivt och i realtid. Identifiera gapen objektivt och autentiskt. När kritiken kommer är det för sent, försök därför möta den innan den kommer. Det finns i sin tur ingen nytta med att göra undersökningar som ger er de svar ni söker, försök istället utforma undersökningen så objektivt som möjligt. Tips 2: Säkerställ att ni förstår det ni säger och har förmåga att göra det, i god tid innan ni kommunicerar det. Vad är det ni förmedlar till era kunder; ett löfte, en aspiration ni strävar efter, eller information?

Film – snart en del av alla företags marknadsstrategi

28 november, 2017
Youtube har under flera år haft en explosionsartad tillväxt av antalet visningar. Idag är film och Youtube därför något alla företag borde förhålla sig till i sin marknadsstrategi. Detta till trots råder det fortfarande stor okunskap när det kommer till film. Hur gör man, vad kostar det att producera en video, vad är en “motion graphic” är exempel på frågor vi får regelbundet. I en enkät där vi frågade en urvalsgrupp, verksamma inom företag som jobbar med sociala medier och digital marknadsföring, vilka ämnen de skulle vilja fördjupa sig inom var det återkommande svaret: film. Hur man fångar intresse, hur man behåller intresse, hur man engagerar den som tittar och så vidare. Film och video är bevisligen skållhett och bara det faktum att det visas 4,1 miljoner videor på Youtube på SEXTIO sekunder är det ganska tydligt att de flesta företag borde lära sig mer om hur film kan påverka deras digitala närvaro. Efterfrågan ökar även på kundsidan Den växande populariteten för video har vi på Right Thing united märkt av under flera år. Idag gör vi på byrån fler filmer än trycksaker per år. Det är också intressant att det gäller alla typer av branscher. Vi har gjort filmer om utomhusträning, påskkärringar, laseruppriktningsverktyg, titthålskirurgi, revisorer och mycket mer. Nedan kan du se vår showreel som visar några av de videoprojekt vi har arbetat med under de senaste åren. Är du nyfiken på vilka filmlösningar vi kan ordna för dig? Hör av dig!

Kunskapsfrukost: Corporate Reliability – Att hålla vad man lovar

2 november, 2017
Det här eventet är över. Det är en sak att lova något i sin marknadsföring eller hävda det i sin varumärkesplattform – det är något helt annat att leva upp till det i verkligheten. När kunders recensioner, rekommendationer och reklamationer sprids på nätet för alla att ta del av blir ett företags förmåga att verkligen “walk the talk” en allt viktigare konkurrensfördel. Välkommen till en Kunskapsfrukost om Corporate reliability och hur du tar ditt företags varumärkesvärden hela vägen ut i kundupplevelsen! Genom exempelvis Facebook-recensioner och digitala tjänster som TripAdvisor sprids de verkliga kundupplevelserna genast och direkt. Det som började inom hotell- och resebranschen är numera en faktor att ta hänsyn till för de allra flesta verksamheter. Idag är det inte längre hållbart att lova mer än vad man kan leverera, då risken är stor att det som en gång förskönats, eller där sanningshalten skruvats på, förr eller senare kommer ikapp oss. Självklarheter kan tyckas, men faktum är att glappen mellan bild och verklighet ofta är ganska stora. En av orsakerna är att de som ansvarar för vad man säger inte har byggt budskap och kommunikation på faktiska förmågor, utan på vad man snarare vill eller hoppas förmå i framtiden. Här krävs betydligt bättre interna samarbeten mellan de i organisationen som ansvarar för vad man säger och de som ansvarar för vad man gör. Corporate Reliability är temat för vår nästa Kunskapsfrukost torsdagen den 30 november. Under en timme går vår kollega och partner Stefan Bohlin igenom hur man, genom att säkerställa insikt och förmåga för att hålla vad man lovar, kan bidra till långsiktigt framgångsrika och hållbara verksamheter. Med dig hem får du verktyg för att göra en första analys av i vilken utsträckning det ni säger och gör hänger ihop. Du får också konkreta tips på hur ni kan jobba för få kundupplevelsen att matcha varumärkeslöften och marknadsföring. Morgonens event är gratis, vi bjuder på både kunskapen och frukosten. Vi har ett begränsat antal platser och förväntar oss ett stort intresse, så vänta inte med anmälan för länge. Sista anmälningsdag är torsdagen 23 november! Är du nyfiken på hur det såg ut på vår senaste Kunskapsfrukost, ta en titt här! Om du har några funderingar eller frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.
Ladda fler

Nyhetsbrev

Prenumerera på Right Thing uniteds nyhetsbrev och ta del av vår digitala omvärldsbevakning samt nyheter som rör kommunikationsbranschen! Vi delar med oss av insikter kring allt från content marketing och e-handel till SEO och digital produktion.

Reklambyrå i Göteborg

Right Thing united är en kombinerad reklambyrå och kommunikationsbyrå med tillhörande mediebyrå i Göteborg. Vårt arbete går ut på är att hjälpa kunder inom B2C och B2B att öka sin konkurrenskraft. Vi gör allt från kommunikationsstrategier och digitalastrategier till mer praktiska genomföranden som webbplatser, SEO eller konverteringsoptimering. Självklart gör vi även printreklam, reklamfilmer, utomhusreklam, content till sociala medier och mycket mer! Läs mer om Right Thing united här.

Kunder

Några av de varumärken vi arbetar med idag eller tidigare har varit med och utvecklat.
BDO - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Easy Laser - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Eurocash Logotyp - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Strömstad Mat - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Surgical Science - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Magnusson och Freij - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Croatia Yacht Club - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Monitor Larm - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Symetri - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Gotit - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Illbruck - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Marval Nordic, tidigare servicesoft - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder
Robusta - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Team Sportia - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Söderpalm - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Hugin Biz - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Prevecon - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.
Straumann - En av reklambyrån Right Thing uniteds kunder.

Right Thing media

Att maximera träffsäkerheten i köpet av annonsplatser är svårt utan rätt redskap och kunskap. På Right Thing media är vi Google Partner, samarbetar med Adform och har lång erfarenhet av att jobba med digitala annonser. Vi har helt enkelt det som behövs för att planera, köpa, placera, administrera och mäta effekten av din digitala media på ett effektivt sätt.

Hur vi lägger upp er strategi beror helt på vad ni vill uppnå. Men oavsett vilken typ av mål er organisation har gör vi alltid ett noggrant förarbete och uppdaterar löpande alla insatser för optimal Return of investment (ROI). Läs mer om Right Thing media här.