Alla kan köpa en digital annons. Det svåra är att köpa rätt. Det kan vi. Medieköp ser olika ut beroende på vad du vill uppnå: är det fokus på varumärkesbyggande? Önskar du nå nya kunder? Eller kanske minimera kostnaden per köp eller helt enkelt maximera antal köp? Oberoende av svaret, kan vi hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av din digitala annonsering.

Vi är Google Partner och samarbetar med Adform - en av världens ledande plattformar för digital annonsering. I korthet betyder detta att vi kan planera, köpa, placera, administrera och mäta effekten av all din digitala media. Precis som med bra kommunikation i övrigt, ser vi till förankra varje strategiskt köp av digital marknadsföring i det behov som existerar.

Är syftet varumärkesbyggande är strategin en annan i jämförelse med mer resultatorienterade kampanjer, där ROI är ett ledord. I de resultatorienterade kampanjerna kan vi med hjälp av mätning och optimering  lägga resurser  enbart på de delar som faktiskt ger resultat. Att mäta effekten av din digitala annonsering och tillämpa denna information rätt, utgör skillnaden mellan en standardkampanj och en optimerad kampanj. Vill du veta mer om möjligheterna med digital annonsering, är du varmt välkommen att kontakta oss!

Mobilt

Vårt surfande koncentreras allt mer till mobiler och appar. Vi når målgrupperna via såväl specifika kanaler som via olika typer av annonsnätverk. Som vanligt är inte problemet bristen på alternativ utan överflödet av dem.

Retargeting

De flesta av våra köpbeslut passerar idag en webbplats. Retargeting fångar upp dem som varit hos dig och för dem tillbaka för att driva på köpbeslutet. Därmed något för de allra flesta bolag.

LinkedIn

LinkedIn

Jobbar du B2B och mot tydligt definierade målgrupper är LinkedIn din kanal. Utmärkta selekteringsmöjligheter skapar underlag för att vässa målgrupperna och nå precis rätt personer. 

Banners

Banners

Med möjligheter till kreativa format, interaktivitet och film är bannern en mångsidig komponent inom digital annonsering. Oavsett om du vill bygga varumärket eller sälja.

Google

Google

Sökordsmarknadsföring behöver ingen djupare presentation. Möjligheterna i Googles nätverk och sökordsmarknadsföring är många och det gäller att veta vad man gör för att få den effekt man önskar. Vi är certifierade Google partners.

YouTube

Världens näst största sökmotor möjliggör användningen av film på helt nya sätt. Här hittas många intressanta annonsmöjligheter med pre-rolls, banners och textlänkar. 2016 spås rörlig bild explodera som verktyg för kommunikation.

Facebook

Facebook

Vill du nå specifika och kanske smala målgrupper finns verktygen och möjligheterna oftast på Facebook. En kombination av olika annonsformat skapar potential till kostnadseffektiv annonsering där det ofta går att nå höga konverteringstal.

Instagram

Instagram

En ny men spännande kanal, där du inte längre bara når den unga publiken utan Instagram når brett och många. Ett visuellt intressant uttryck skapar goda förutsättningar till att kunna stärka såväl varumärke som försäljning.

Real Time Bidding

Real Time Bidding (RTB) gör det möjligt att styra mot specifika målgrupper och göra annonseringen än mer effektiv. Köp inte ett specifikt media utan köp den målgrupp du vill nå helt enkelt.

För att digital marknadsföring ska vara effektiv krävs det att rätt person ser rätt annons. I syfte att maximera effekten av digital annonsering ser vi att processen kan delas upp i det proaktiva och det reaktiva.

Det proaktiva arbetet består av att tydligt definiera målgruppen och utreda vilka som är de digitala miljöer som dessa personer rör sig i. Detta innebär att inga resurser läggs på exponering, d v s medieköp, som träffar fel personer.

Det reaktiva är processens andra skede, där vi dels följer upp kampanjerna och dels optimerar och justerar våra insatser i linje med vad resultaten visar oss. Detta behöver alltid göras, då ett digitalt landskap är föränderligt och konsumenterna och deras vanor ändras. Detta reaktiva arbete – att förfina annonslösningar så de konstant är anpassade efter målgrupp och syfte, bildar skillnaden i det vi kallar en standardkampanj och en optimerad kampanj. 

Oavsett budget är en optimerad kampanj av intresse om du önskar få ut den maximala effekten av digital marknadsföring. Och vi hjälper dig gärna.

Vi är Google partner

Right Thing united är Google Partner med certifikat för annonsering utifrån såväl display-, search- som videomarknadsföring. Det betyder att vi är ett av de företag som når goda resultat med Googles produkter (Google search, Google Display, Youtube, Google Analytics och mobil). Och vi är alltid uppdaterade samt utbildade i Googles senaste metoder och verktyg. Vi samarbetar även med Adform som är en av världens ledande plattformar för digitalannonsering.

Kontakta oss gärna för att få hjälp med att driva kloka och effektiva digitala annonskampanjer. Vill du veta mer om vårt certifikat kan du antingen höra av dig, eller läsa mer här.