Case: Monitor Larm

Ett uppdrag som började litet och blivit stort: från en uppdaterad webbplats till att leva och genomföra all marknadsföring

Monitor Larm samlar säkerheten - vi samlar deras kommunikation

Bakgrund

Monitor Larm & Bevakning är ett certifierat säkerhetsföretag – med spjutspetsteknologi inom integrerade säkerhetssystem, passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm. Företaget har varit verksamt sedan 1994 med säte i Göteborg. Right Thing united fick ett uppdrag genom MFL Consulting HB,  som i sin ursprungliga tappning bestod av att förnya Monitors hemsida och arbeta med innehållet. Så småningom visade det sig dock att det fanns en hel del potential som kunde tillvaratas mer effektivt och vi fick chansen att kommunicera deras kompetens.

Idé

I samband med uppdraget om en uppdaterad hemsida framkom ett behov för en mer övergripande marknadsplan, vilket är ett stort förtroende. För att förtroendet skulle växa fram gjorde vi gemensamma analyser och satte en total årsbudget. Detta gav en stor transparens i arbetsprocessen och förutsättningarna. Det gav också en ökad säkerhet för kunden och påvisar effekten av kommunikationen på ett tydligare sätt.

Genomförande

Grunden skapades i enkelhet: vad ska vi kommunicera, till vem och i vilka kanaler? I och med detta utformade vi aktiviteter som gick i linje med definierad plan, där vi också fördelade årsbudgeten per aktivitet. Den stora utmaningen är sedan att gå från planen ”vad” till ”hur”. Vi omsätter ”hur” i inplanerade möten varje månad, där vi gemensamt analyserar vad som genomförts i förra perioden, vilka effekter det gett, vad som behöver justeras, samt vilka delar i planen vi ska genomföra till nästa period.

Med detta förtroende i ryggen skapades ett längre samarbete och en kommunikationsplan för hela verksamhetsåret. Denna plan inbegriper allt från trycksaker till digital kommunikation i form av innehållsproduktion till hemsidan och digitala varumärkesbyggande insatser med bannerannonsering, sökordsmarknadsföring (SEM) och närvaro på sociala medier.

För att förtydliga och beskriva Monitors verksamhet, företagets tjänster och budskap utarbetade vi ett kommunikativt koncept. Syftet är att skapa en högre igenkänning hos målgruppen och ta en än tydligare varumärkesposition. Ett kommunikationskoncept hjälper både uppdragsgivaren och oss som leverantör att effektivt och konsekvent kommunicera företagets utbud både nu och framöver.

Dessutom startades en egen Youtube-kanal för att med hjälp av video presentera företagets utbud på ett lättillgängligt sätt, samt att förbättra SEO. Därmed hade ett uppdrag som först började som en uppdatering av webbplats vuxit till ett bestående av ett helhetskoncept, där vi får driva all kommunikation för ett B2B företag.

  • Film: Avancerade och smarta säkerhetslösningar från Monitor Larm & Bevakning

Resultat

Vårt samarbete med Monitor Larm resulterade i en övergripande modell för att förbättra och strukturera kommunikationen hos ett B2B företag. I deras val att överlåta ansvar och befogenhet, får de i utbyte en hög marknadsnärvaro som genomsyrar företagets kommunikation i alla kanaler. I samråd med Monitor planeras insatserna och varje investering följs upp och effekten utvärderas. Detta ger en transparens och trygghet; dels har kundens kommunikationskunskap ökat, dels har vi lärt oss mer om säkerhetsbranschen. Dessutom blir det konkret och tydligt hur de olika satsningarna fördelar sig i budgeten för deras marknadskommunikation och inga oväntade utgifter kan på så sätt uppstå.

Monitor erbjuder helhetslösningarna med certifierade säkerhetslösningar som skyddar personal, material och ekonomiska värden. Kunden kan hos Monitor samla säkerheten under ett och samma avtal. Precis som de hos oss samlar sin kommunikation under ett och samma avtal.

Här kan du bekanta dig med resultatet monitor-larm.se

Youtubetube-filmerna hittar du samlade här.

Intresserad?

info_icon_large

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Henrik.

Henrik Björklund CEO/Account Director 0766 33 32 99

Henrik förstår ett företags affär i helhet och i delar. Med en bakgrund som sälj- och marknadschef förstår han även hur en företagsledning resonerar och prioriterar, vilket gör honom skicklig på att ta fram genomförbara och framgångsrika marknadsstrategier. Utöver sitt kundansvar hanterar han även all daglig drift och personal på Right Thing united.

Vill du bli kontaktad?