Case: Marknadsinvesteringar nära säljtillfället

Action marketing, sales marketing, point of sales marketing, store conversion – kärt barn har många namn

Hur utnyttja tusen kvadratmeter extra butiksyta på bästa sätt?

Bakgrund

Marknadsföring handlar om mycket mer än att nå många människor med sitt budskap. En av de viktigaste uppgifterna är att säkerställa att det faktiskt blir en affär. Om konsumenten inte köper något är alla de investeringar man har gjort i uppsökande marknadsföring bortkastade.

Vi tar ett exempel. Låt säga att var tionde besökare i din butik köper något. Om du vill sälja dubbelt så mycket, är det då mest ekonomiskt att dubblera besökarantalet genom att göra mer reklam? Eller är det bättre att utforma butiken så att två av tio besökare köper något? Att svara rätt på den frågan är aldrig enkelt. Men med tanke på hur hård striden om konsumenternas plånböcker är i dagens handel, måste du som handlare fundera både på vad konsumenten har för anledning att besöka din butik och hur många av besökarna som faktiskt handlar.

Förutsättningar för dagligvaruhandeln

Om en konsument går till en dagligvaruhandel, är det oftast med ett tydligt syfte att handla. Butiksutformning, både fysisk och kommunikativ, handlar därför främst om två saker. Går kunden in i just min butik? Ofta ligger konkurrerande dagligvarubutiker mer eller mindre vägg i vägg. Och om de går in i min butik – hur mycket handlar de för?

Den hårda konkurrensen i dagens dagligvaruhandel gör den här frågan mycket relevant. Butikerna blir bara större och större – och de flesta innehåller fler varor (tiotusentals) än vad genomsnittskonsumenten behöver. Dessutom är sortimentet oftast samma som hos konkurrenten. Det handlar inte längre om att ha ett sortiment som passar ens kundgrupp. Snarare handlar det om att erbjuda en angenäm shoppingupplevelse och att hjälpa konsumenten att hitta de 20–30 varor de kan tänkas vilja köpa på ett så enkelt sätt som möjligt.

När en dagligvaruhandlare i dag får tillgång till större ytor, är det snarare oftast bättre att använda dessa till att förbättra konsumentupplevelsen och öka antalet kunder som handlar, än att få in fler varor i butiken.

 

Kampanjtorg omringade av hyllor ersätter rader med hyllor för att ge en mer öppen känsla i Eurocash Töcksfors Shoppingcenter. Kampanjtorg omringade av hyllor ersätter rader med hyllor för att ge en mer öppen känsla i Töcksfors Shoppingcenter.


Vad gör man med tusen extra kvadratmeter butiksyta?

Under våren 2016 genomförde vår kund Eurocash, ihop med oss, ett omfattande butiksutvecklingsprojekt. Den utlösande faktorn var att man i ett ekonomiskt framgångsrikt butiksläge fick tillgång till ytterligare tusen kvadratmeter butiksyta. Målet var att göra butiken mer lättillgänglig, dels i bemärkelsen mer inbjudande, dels genom att göra butiken luftigare och enklare att hitta i. På så vis skulle man kunna öka kundtillströmningen och ge konsumenten en behagligare shoppingupplevelse. Med en ökning av butiksytan på 50 procent utökades sortimentet endast med 20 procent.

Arbetet började med utgångspunkt i det befintliga butikskommunikationskoncept som vi har utvecklat för Eurocash. Målsättningen var att ta konceptet ett steg längre i samband med utbyggnaden, för att den utbyggda butiken sedan skulle kunna fungera som referens för Eurocash övriga butiker. Här följer ett urval exempel på hur den extra ytan användes för att förbättra upplevelsen för kunden:

 

Entré till Eurocash i Töcksfors ShoppingcenterInbjudande och öppen entré

Köttdisken vid Töcksfors ShoppingcenterKöttdisk med manuell betjäning för att höja servicenivån i butik

Begränsad men tydlig kampanjskyltningBegränsad men tydlig kampanjskyltning

Breda gångar skapar ett öppnare, mer lättillgänglig landskapBreda gångar skapar ett öppnare, mer lättillgängligt landskap

Tydlig och luftig exponering av varor i butikTydlig och luftig exponering av varor i butik

Eurocash butiksskyltarVarierande grafiska teman som tydliggör de olika avdelningarna

Idé

Genomförande

Resultat

Intresserad?

info_icon_large

Vill du veta mer om hur vi tänkte här? Kontakta Simon.

Simon Syrén Account Director/Strategy 0733 60 90 93

Simon är en unik kombination av rutin och ambitioner. Han började på reklambyrå som ateljélärling för 30 år sedan och har arbetat sig uppåt. Idag är han strateg, kundansvarig samt ser till att våra produktioner är kvalitet- och kreativitetssäkrade.

Vill du bli kontaktad?